Balder vs Thundercoaster

De er naboer, de er bygget i tre, og de vil knive om mange av de samme kundene. Her er Balder og Thundercoaster i tall.

Balder vs Thundercoaster
 BalderThundercoaster
Høyde36 meter39 meter
Lengde 1080 meter950 meter
Bratteste fall70 grader57 grader
Vektløs10 ganger12 ganger
Reisetid128 sek.120 sek.
Maks fart90 km/t93 km/t
Tog2 sett2 sett
Passasjerer30 per tog24 per tog
Passasjerkapasitet1200 i timen1000 i timen
[Ugjyldig objekt (NAV)]Tallene er hentet fra Liseberg og TusenFryds egne nettsider.