Automatisk rett på penger tilbake

Flypassasjerer vil fra 17. februar ha krav på automatisk kompensasjon om de rammes av overbooking eller innstilte fly.

Nye EU-regler gir fra 17. februar alle flypassasjerer rett til å velge mellom refusjon av billettprisen eller ombooking til nærmeste aktuelle avgang uansett om flyselskapet har skyld i problemene eller ei.

Reglene gir også rett på standardkompensasjon uavhengig av om man faktisk taper penger på forsinkelsen. De nye reglene vil innføres også i EØS-området som Norge hører til, og gjelder passasjerer som reiser til/fra flyplasser i EØS-området.

Opp til 5.000 kroner

Rammes du av overbooking eller innstilte fly har du fra 17. februar krav på kompensasjon nesten uansett. Unntaket er om flyselskapet kan godtgjøre at innstillinger er forårsaket av ekstraordinære omstendigheter, mens overbooking alltid regnes å ligge innenfor flyselskapets kontroll. Det betyr at de som må gå av flyet mot sin vilje når selskapet har solgt for mange billetter, har rett til kompensasjon. Her er omtrendtlige beløpsgrenser:

 • 250 euro (nesten 2.100 kroner) i kompensasjon for flygninger med lengde inntil 1.500 km
 • 400 euro (omkring 3.300 kroner) i kompensasjon for flyginger innen EØS-området over 1.500 km, og alle andre flygninger med lengde mellom 1.500 og 3.500 km
 • 600 euro (drøye 5.000 kroner) i kompensasjon for alle andre flygninger som ordningen dekker
 • Om flyselskapet innstiller ruten tidligere enn 14 dager før avreise, har du ikke krav på kompensasjon etter disse reglene. Om du får beskjed om innstillinger mellom 7 og 14 dager før avreise har du ikke krav på kompensasjon om selskapet kan tilby alternative billetter med avreisetidspunkt maks to timer tidligere og der du kommer til reisemålet under fem timer senere enn planlagt. Får passasjeren beskjed om kansellerte ruter mindre enn 7 dager før avreise, gjelder det samme om avreise forskyves maksimalt en time, og ankomst forsinkes maksimalt to timer.

  Mat og drikke

  Innstillinger og overbookinger skal også gi passasjerene krav på forpleining. Det betyr dekning av mat, drikke, telefonutgifter og eventuelle hotellopphold. Det har du krav på også nå, men endringen fra 17. februar innebærer at passasjerer har krav på slik assistanse også om innstillingen skyldes forhold selskapet ikke har kontroll over.

  For å ha rett til forpleining må forsinkelsen være på minst to timer for de korteste flygningene.

  Kilde: Forbrukerrådet