Absolutt forbudt

Disse gjenstandene er absolutt forbudt, både i innsjekket bagasje og i håndbagasje.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

  • Eksplosiver - Sprengstoff, fyrverkeri, fenghetter, kruttlapper etc.
  • Gasser - Alle spraybokser merket ”brannfarlig”, bokser med campinggass, lightergass, refill for krølltanggass, flytende nitrogen, tåregass etc.
  • Brannfarlige stoffer - Bensin, lampeolje, white-spirit, aceton, maling, lakk etc.
  • Oksyderende materiale - Blekemidler, vannstoffhyperoksid etc.
  • Giftige farlige stoffer - Arsenikk, kunstgjødsel, cyanid, ugressdreper, formalin, virus, bakterier. Stoffer som hver for seg eller sammen med andre kan danne farlige kjemiske forbindelser.
  • Radioaktive materialer - Instrumenter med radioaktive kilder, radioaktive isotoper for forskning etc.
  • Etsende stoffer - Syre, alkalier, væskebatterier, kvikksølv (termometre o.l.) etc.
  • Forskjellig - Magnetisk materiale, bedøvelsesmidler etc.
Kilde: Oslo Lufthavn