Absolutt forbudt

Dette er gjenstander du verken får ta ombord eller sende i bagasjen.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Gjenstander som kan eksplodere, er spesielt brennbare, gift og radioaktive materialer er blant det du rett og slett må la ligge igjen hjemme.

 • Eksplosiver som sprengstoff, fyrverkeri, fenghetter og kruttlapper (!).

 • Gasser, for eksempel alle spraybokser merket brannfarlig, bokser med campinggass, lightergass, krølltanggass refill, flytende nitrogen og tåregass. Toalettsaker i mindre kvantum til eget bruk, kan imidlertid bringes med.

 • Brannfarlige stoffer som bensin, lampeolje, white-spirit, aceton, maling og lakk.

 • Giftige stoffer som arsenikk, kunstgjødsel, cyanid, ugressdreper, formalin, virus, bakterier og stoffer som hver for seg eller sammen med andre kan danne farlige kjemiske forbindelser.

 • Oksyderende materiale som blekemidler og vannstoffhyperoksyd (som for eksempel finnes i hårblekemidler).

 • Radioaktive materialer

 • Etsende stoffer som syre, alkalier, væskebatterier og kvikksølv (i termometre for eksempel).

 • Forskjellig - magnetisk materiale, bedøvelsesmidler og lignende.
 • Mer om innholdet i bagasjen.
  Tilbake til bagasjeartikkelen