Forkortelser:
  FA = Forhold alpint   ÅH = Antall åpne heiser / Antall heiser   ÅL = Antall åpne løyper / Antall løyper   SSD = Siste snøfall, dato   SSM = Siste snøfall, antall cm   SD = Antall cm med snø