Zyban: 46 bivirkningstilfeller

Hittil er det meldt om 46 bivirkninger blant Zybanbrukere, 12 av disse er alvorlige.

Av Hanna Hånes

Røykepillen Zyban har vært en stor suksess med 20 000 brukere i Norge. Statens legemiddelverk opplyser at det hittil er meldt om 46 tilfeller av bivirkninger, 12 av disse er alvorlige. I England er hittil 300 000 brukere, her er det meldt om 18 dødsfall blant Zybanbrukere, opplyser legemiddelselskapet GlaxoSmithKleine. "" />

Ingen kan si sikkert om disse dødsfallene skyldes Zyban, feilbruk eller sykdommer som pasientene led av. En del av de som slutter å røyke, har en alvorlig sykdom, og legen har anbefalt røykestopp for å unngå at sykdommen forverrer seg.

Mulig eller sannsynlig
I tråd med Verdens helseorganisasjons regler klassifiseres bivirkningsreaksjonene som mulige eller sannsynlige bivirkninger. Åtte av de 12 alvorlige reaksjonene i Norge er sannsynlige og fire er mulige.

De vanligste reaksjonene er munntørrhet, eksem eller søvnproblemer. I enkelte tilfeller kan allergiske utslag være alvorlige. Andre bivirkninger er utløsning av alvorlig depresjon og hodepine.

Det er også meldt om et tilfelle av hjerneslag blant norske Zybanbrukere, men dette er klassifisert som mulig bivirkning.

Statens legemiddelverk har Zyban på sin liste over medikamenter som er under særskilt overvåking. Særlig er man oppmerksom på tilfeller av nedsatt alkoholtoleranse, kramper og utvikling av avhengighet; at man får vansker med å slutte med pillen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Senker krampeterskelen
Røykepillen passer ikke for alle. Blant annet er det viktig at ikke legene skriver ut Zyban til de som tidligere har hatt en hodeskade eller som har hatt epilepsilignende krampeanfall. Zyban senker krampeterskelen, hvis denne terskelen allerede er senket som følge av hodeskade, epilepsi, andre legemidler eller sykdomstilstander, kan kramper oppstå.

Du skal heller ikke bruke Zyban hvis du er overfølsom overfor bupropionhydroklorid eller de andre innholdsstoffene har eller har hatt spiseforstyrrelser (bulimi eller anoreksia nervosa) . Har eller har hatt alvorlige sykdommer i hjernen, krampeanfall eller behandles med medikamenter som senker krampeterskelen. Har alvorlig leversykdom. Samtidig bruker Zyban og antidepressiver av typen monoamin-oksidase-hemmere. Det må gå minst 14 dager fra du har sluttet med disse preparatene til du kan starte behandlingen med Zyban. Har manisk-depressiv lidelse, en lidelse som skifter med perioder med oppstemthet (mani) og nedstemthet (depresjon).

Du skal være ekstra forsiktig og oppmerksom hvis du har diabetes, depresjon, drikker mye alkohol eller nettopp har sluttet med beroligende stoffer som Valium eller lignende. Du skal ikke ta høyere doser enn det legen har forskrevet. Dette er særlig viktig da risiko for å få kramper øker ved høyere doser. Eldre og de som har dårlig lever- eller nyrefunksjon skal også være forsiktige.

Oftest anbefales behandlingsperiode på cirka to måneder.

Mozon.no, 21.02.2001