Yngstemann har størst risiko for diabetes

Risikoen for diabetes er størst hos det yngste barnet i søskenflokken, særlig hos barn av eldre mødre. Det viser ny norsk forskning.

Yngstemann har størst risiko for diabetes

Risikoen for diabetes er størst hos det yngste barnet i søskenflokken, særlig hos barn av eldre mødre. Det viser ny norsk forskning.

Undersøkelsen hvor dette kommer frem er gjort på fødsler i Norge mellom 1974 og 1998. Undersøkelsespersonene ble fulgt i 15 år, og diabetestilfellene er diagnostisert mellom 1989 og 1998.

I undersøkelsen så forskerne at risikoen for diabetes økte gradvis hos barn nr. to, tre og fire. Antall tilfeller av diabetes var 43 prosent høyere hos barn nr. fire enn hos barn nr. en.

- Det er helt tydelig at sammenhengen mellom mors alder, fødselsrang, og risikoen for barna å utvikle diabetes er mer komplekst enn tidligere antatt. Det uttaler forfatterne bak den norske studien med Lars Christian Stene fra Folkehelsa i spissen. Deres forskning ble publisert i det anerkjente tidsskriftet British Medical Journal denne uken.

Silje Stavik 21.08.01 mozon.no