- Vi vil ikke gå ut og advare mot bruk av gasskomfyr, men generelt bør eksponering for stoffer fra stekeos reduseres så mye som mulig, sier ekspert. Foto: colourbox.com
- Vi vil ikke gå ut og advare mot bruk av gasskomfyr, men generelt bør eksponering for stoffer fra stekeos reduseres så mye som mulig, sier ekspert. Foto: colourbox.comVis mer

Vurderer du gasskomfyr?

Kanskje ikke så smart.

Når du steker mat på gasskomfyr frigjøres flere potensielt helseskadelige og kreftfremkallende produkter enn når man steker med elektrisk varme, melder Dagens Medisin.

Det er forskere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim som har dratt denne konklusjonen. De kom fram til dette ved å steke kjøtt i 15 minutter enten ved gassvarme eller elektrisk varme.

Les også: Ikke sett dette i mikroen

Gasskomfyr eller elektrisk komfyr?

Hva bruker du? (Avsluttet)
Elektrisk komfyr(58%) 439
Gasskomfyr(37%) 280
Jeg vet ikke(3%) 26
Ingen av delene(2%) 14
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Økt risiko for kreft

– Vi ser spesielt økning av en type aldehyder (en gruppe organiske forbindelser red.anm.), som er potensielt helseskadelige, ved steking både i olje og margarin ved gassvarme enn elektrisk varme. Det blir også flere ultrafine partikler, som absorberes i stor grad i lungene, ved gass-steking. Høye steketemperaturer gir flere helseskadelige stoffer, forteller medforfatter og førsteamanuensis Kristin Svendsen til Dagens Medisin.

Glad i å steke fisk? Slik blir du kvitt stanken

Bedre å steke med smør?

Det er vanlig å bruke både margarin og vegetabilsk olje ved steking av mat, men hva hadde skjedd hvis forskerne hadde brukt smør ved steking med gassvarme?

– Jeg tør ikke spekulere i om det ville ha blitt så veldig annerledes, svarer Svendsen.

Vi bruker mer og mer olivenolje

Kokker er ekstra utsatt

Svendsen forteller at spesielt kokker kan befinne seg i en økt risikosone.

– Det er gjennomført undersøkelser blant kokker, og man fant lavere forventet levealder enn hos andre yrkesgrupper, uten at man kan si sikkert hvorfor. En svensk studie har også vist høyere forekomst av hjerte- og karsykdom. Det er viktig å rette større oppmerksomhet mot forurensning fra stekeos – og ikke bare tenke skiftarbeid og høyt tempo i kokkeyrket som risikofaktorer for dårligere helse, understreker Svendsen.

Spørsmålet er hvor stor kreftrisikoen er når man eksponeres for stekeos fra gass i forhold til stekeos fra en elektrisk komfyr.

– Vi vet ikke nøyaktig hvor potente disse stoffene er. Studier fra utlandet har vist økt kreftrisiko hos kvinner som er utsatt for stekeos, og vi har visst at det finnes mutagene og kreftfremkallende stoffer i stekeos. Ut fra målingene våre kan det tyde på at vi får mer av disse helseskadelige stoffene ved steking på høy temperatur og særlig ved bruk av gass, hvor også temperaturen gjerne blir høy.

Dette bør du vite om grilling

Økt eksponering for nitrogenoksid

En samlet analyse av flere separate undersøkelser av barn som bor i hus med gasskomfyrer har påvist en sammenheng mellom kronisk eksponering for nitrogenoksid (NO2) og forekomsten av sykdom i luftveiene, har Folkehelseinstituttet tidligere meldt.

De melder også at en økning av NO2-konsentrasjonen over lang kan øke risikoen for bronkitt, kronisk piping i brystet, kronisk hoste, infeksjoner i brystet, hoste med slimpropp og episoder med pusteproblemer.

Advarer ikke mot bruk

Forskeren fra NTNU vil like vel ikke fraråde folk fra å bruke gasskomfyr, som er blitt mer og mer trendy i norske kjøkken.

- Vi vil ikke gå ut og advare mot bruk av gasskomfyr, men generelt bør eksponering for stoffer fra stekeos reduseres så mye som mulig, avslutter Svendsen.