- Vurder østrogenbruken nøye

Dansk forsker advarer kvinner som bruker østrogen - det kan doble risikoen for brystkreft. Følg debatten i forumet.

En dansk undersøkelse har dokumentert at kvinner som bruker hormoner i forbindelse med overgangsalderen får dobbel risiko for brystkreft.

- Vår undersøkelse bekrefter resultatene fra de utenlandske undersøkelsene som foreligger. Derfor bør kvinner som allerede tar hormontilskudd ta behandlingen opp til revisjon og drøfte med legen om de trenger hormonene, sier seniorforsker, ph. d Anne Tjønneland ved Kræftens Bekæmpelse i Danmark.

Den danske undersøkelsen omfatter 23.618 kvinner i alderen fra 50 til 70 år og har gått over fem år. Undersøkelsen viser at risikoen for brystkreft øker hos kvinner som bruker hormontilskudd.

Størst er økningen, den mer enn dobles, blant brukere av hormontilskudd med progesteron og østrogen. Preparatene som kombinerer progesteron og østrogen er de mest brukte i Norge.

Mens man årlig diagnostiserer 26 tilfeller av brystkreft pr 10.000 kvinner som ikke bruker hormonmedisin, økte antallet til 56 tilfeller blant brukere av sekvensielle hormonpreparater og videre til hele 76 blant brukere av kontinuerlige. Oversatt til norske forhold betyr dette at anslagsvis 800 kvinner får brystkreft som har en sammenheng med hormonmedisiner hvert år.

Den danske studien er den største om hormonmedisiner og brystkreft som noen gang er gjennomført i vårt naboland. Tjønneland sier at den “bekrefter resultatene fra andre studier utenlands som viser at hormoner, uansett type, øker risikoen for brystkreft.” (bl. a. 1-million-kvinner-studien fra Storbritannia).

- Selv de syntetiske hormonene som vi bruker her og som vi lenge anså som trygge, øker kreftrisikoen, sier hun.

- Hormonbehandling bør unngås. Unntaket er alvorlige overgangsplager som gjør det helt nødvendig, sier Tjønneland. I slike tilfeller bør behandlingen gå over kortest mulig tid.

- Kvinner må spørre seg selv om hetetoktene eller andre plager i sammenheng med overgangsalderen er så hemmende at de ikke kan klare dem uten å ta hormoner.

Selv om man har tatt hormontilskud i mange år, kan man minske risikoen for brystkreft ved å stoppe hormonbehandlingen. Den økte risiko for brystkreft forsvinner etter noen års opphold. Dette er blant annet dokumentert i den britiske “1-million-kvinner-studien”.

Det positive med å kutte ut hormonene er altså redusert sykdomsrisiko i forhold til brystkreft. Det som kan være negativt er at forskjellige plager dukker opp igjen - og ikke minst - at risikoen for bentap og benskjørhet øker.

For å forebygge bentap anbefales røykeavvenning, økt fysisk aktivitet og et bevisst kosthold, blant annet med vekt på vitamin D og kalsium.

For den som vil unngå hormonmedisiner, plager og risiko for bentap, finnes det alternativer. De mest populære er kosttilskudd med soya eller nattlysolje.

Følg debatten i forumet.

 

Mozon.no, 13.06.2004