Har ikke rentebrevet kommet enda må du regne med at det er rett rundt hjørnet Foto: Karoline
Har ikke rentebrevet kommet enda må du regne med at det er rett rundt hjørnet Foto: KarolineVis mer

Voldsomme renteforskjeller

Variasjonen mellom bankenes tilbud er stor mens du venter på at alle styrerom skal fordøye renteoppgangen.

Vi har sett på rentetilbudene du får i dag, og har blant annet funnet at billigste flytende rente innenfor 80 prosent av takst faktisk tilsvarer fjerde beste tilbud innenfor 60 prosent av takst.

Bankenes rentetilbud varierer nå så sterkt at du må regne med ytterligere justeringer i tiden fremover. Husk også at mange banker enda kan operere med rentesatser som ikke er justert for de siste endringene i Norges Banks utlånsrenter. Postbanken sier de vil heve renten i løpet av uken, mens DnB Direkte forteller at de vil heve rentene på boliglån fra 15. september. Må du absolutt ta opp lån nå, bør du med andre ord forhøre deg nøye om hva banken forventer av rentehevinger fremover.

SISTE: Postbanken hevet renten med 2,45 prosent fra 3. september. Dette gir 9,16 prosent effektiv rente på de billigste lånene.

Størst er verst

Den største banken av dem alle, DnB, er også den som har tatt kraftigst i med renteheving. Hele 11 prosent effektiv rente må du betale dersom du har finansiert boligen innenfor 60 prosent av takst og 11,55 dersom du er opplånt til 80 prosent.

Dette er hele 4,36 og 4,46 effektive prosent mer enn det lånekundene i Postbanken må betale nå. Altså en forskjell som nesten tilsvarer det totale rentenivået vi hadde i april/mai! Men de billigste bankene opererer nå med rentedifferanser de umulig kan opprettholde dersom rentene fra Norges Bank holder seg oppe.

Varierer

Den store variasjonen i bankenes rentebetingelser skyldes ikke bare treghet i beslutningsprosessen. Regn med at mange av økonomene i bankene tror og håper på en rentenedgang som vil gjøre det unødvendig å heve rentene for mye. Dette styrkes også av at de bankene med høyest flytende rente faktisk har lavere fastrentebetingelser. Både K-bank (Norgeskreditt), Kredittkassen og DnB tilbyr fastrentelån med lavere effektiv rente enn lån med flytende rente.

Alle bankene som tilbyr fastrente har også høyere rente på kort sikt (3 år) enn på mellomlang og lang sikt (5 og 10 år). Når renten var stabil på et lavere nivå i vår var situasjonen motsatt med høyest fastrente på lån med lengst bindingstid. Dette viser enda tydeligere at bankene og pengemarkedet tror på lavere rente på sikt enn det vi har nå.

Dagens effektive renter innenfor 60 prosent av takst
Postbanken (26-08-98)
Flytende rente - 6,62
Fast rente 5 år - 8,43

SpareBank 1 SR-BANK (26-08-98)
Flytende rente - 6,66

Nor 24 (31-08-98)
Flytende rente - 6,88
Fast rente 5 år - 8,54

BNbank (26-08-98)
Flytende rente - 7,07
Fast rente 5 år - 8,55

SpareBank 1 Vest (27-08-98)
Flytende rente - 7,23

SpareBank 1 Nord-Norge (25-08-98)
Flytende rente - 7,33

Sparebanken NOR (27-08-98)
Flytende rente - 7,40
Fast rente 5 år - 8,33

Finansbanken (26-08-98)
Flytende rente - 7,50

Vår Bank og Forsikring (26-08-98)
Flytende rente - 7,52

SpareBank 1 Midt-Norge (28-08-98)
Flytende rente - 9,40

Fokus Bank (26-08-98)
Flytende rente - 9,71

Norgeskreditt/K-Bank (28-08-98)
Flytende rente - 9,96
Fast rente 5 år - 9,58

Kredittkassen (27-08-98)
Flytende rente - 10,10
Fast rente 5 år - 9,37

DnB (27-08-98)
Flytende rente - 11,00
Fast rente 5 år - 8,76

Dagens effektive renter innenfor 80 prosent av takst
Postbanken (26-08-98)
Flytende rente - 7,09
Fast rente 5 år - 8,84

SpareBank 1 SR-BANK (26-08-98)
Flytende rente - 7,18

Nor 24 (31-08-98)
Flytende rente - 7,34
Fast rente 5 år - 8,96

BNbank (26-08-98)
Flytende rente - 7,60
Fast rente 5 år - 9,09

Sparebanken NOR (27-08-98)
Flytende rente - 7,66

SpareBank 1 Vest (27-08-98)
Flytende rente - 7,86

SpareBank 1 Nord-Norge (25-08-98)
Flytende rente - 7,90

Vår Bank og Forsikring (26-08-98)
Flytende rente - 8,06

Finansbanken (26-08-98)
Flytende rente - 8,34

Fokus Bank (26-08-98)
Flytende rente - 10,28

SpareBank 1 Midt-Norge (28-08-98)
Flytende rente - 10,30

Norgeskreditt/K-Bank (28-08-98)
Flytende rente - 10,39
Fast rente 5 år - 10,01

Kredittkassen (27-08-98)
Flytende rente - 10,63
Fast rente 5 år - 9,42

DnB (27-08-98)
Flytende rente - 11,55
Fast rente 5 år - 9,30

(Renteoversikt fra Norsk Familieøkonomi)

Finn ut hvor mye du må betale ved å taste inn rentene i vår boliglånskalkulator.