Voldsom vekst for DinSides idealportefølje

Det er bare to aksjer og ett grunnfondsbevis i DinSides portefølje. De to aksjene har gjennomgått en voldsom utvikling, og de som har fulgt våre råd har økt startbeløpet med 155% siden september 1998.

Sommeren og høsten 1998 hadde den manisk depressive norske økonomien passert toppen igjen. Oljeprisene falt, kronen falt, rentene steg og aksjeprisene var langt nede.

Nå er det menneskelig og vanlig å gå ut fra at dagens tendens vil fortsette, men vi i DinSide syntes aksjer i september 1998 var så billige at det måtte være det ideelle tidspunktet for å starte med aksjesparing.

Vi startet med en tenkt sum på 60.000 kroner, og forsøkte å gjøre det hele mest mulig realistisk. Når vi beregner avkastningen, trekker vi fra kurtasje begge veier (150 kroner ganger to hos de billigste nettmeglerne). Ved kjøp og salg har vi også konsekvent benyttet kursene dagen etter at vi har publisert våre anbefalinger, slik at våre lesere faktisk har hatt mulighet til å kjøpe og selge på samme kurser som oss.

Dette tror vi er de strengeste vilkårene noen idealportefølje i Norge opererer under.

Vår portefølje har utviklet seg meget bra. Strategien er bare å ha 3-4 papirer, men forsøke å følge dem relativt tett (det siste har det kanskje blitt litt lite tid til). Måten vi har plukket ut aksjer på, er ved å se på hva ledelsen i selskapene, de såkalte insiderne, selv gjør og kjøpe når de kjøper (i ett tilfelle har vi også kjøpt en salgsopsjon da vi så at insiderne solgte). I tillegg vil vi ha et "scenario", en trend vi ser i tiden, en fortelling som antas å slå heldig ut for denne typen virksomhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Idealporteføljen
SelskapKjøptAntallKjøpskursKurs idagVerdi *Endring
Enitel14/12/9920021931662.90019.100
Sparebanken NOR29/09/99300170168,5050.250-750
Frontline1/10/98600205834.50022.500
Tidl.salgsgevinst     52.400
Kontanter    5.60060.000
SUM     153.250153.250
* (Kursene er fratrukket kurtasje på 150 kroner hver vei for aksjer og 375 kroner hver vei for opsjoner).

Vi solgte Selmer 14. desember (slik vi skrev dagen før) og kjøpte i stedet Enitel. Dette var et godt valg. Riktignok har Selmer siden salget hatt en høyeste kurs på 100 kroner. Vi fikk bare 88. Men aksjen vi kjøpte, Enitel, har steget med over 30% i kurs. Og vi hadde nå tross alt bare betalt 70 kroner for Selmer i september.

Også Enitel har forsåvdt vært høyere enn 316 kroner, som prisen var igår.

Frontline har såvidt snust på 60-tallet, men vi må være fornøyd all den stund vi kjøpte aksjen for 20 kroner - riktignok helt tilbake i 1998.

Det siste papiret vårt er et trist kapittel. I en periode hvor alt på børsen, og særlig høyteknologi og tank har steget sterkt i verdi, har våre grunnfondsbevis i Sparebanken Nor ligget dørgende stille.

Vår tanke her, var at den utenlandske interessen for de store forretningsbankene etterhvert ville måtte vende seg også mot de største sparebankene. Det tror vi forsåvidt fremdeles, men det er helt klart vanskeligere å kjøpe opp en sparebank, som er organisert omtrent som et samvirke. Sparebanken Nor har også fusjonert med Gjensidige, et annet i realiteten selveiet selskap, i en ny, komplisert selskapskonstruksjon.

Vi velger likevel å holde fast ved vårt scenario. Vi vet at det gjensidige selskapet UNI i sin tid ble raidet av aksjeselskapet Storebrand. Slikt kan skje igjen.