Vold på TV skader hjernen

Voldelige videospill og filmer kan skade funksjoner i hjernen, viser en ny undersøkelse.

Du får ikke firkantede øyne av å se for mye på TV. Men nå har forskere bevist at vold på skjermen får konsekvenser for hjernen din.

Voldelige skjermbilder kan skade et senter i hjernen som styrer avgjørelser og selvdisiplin. Forandringene skjer også hos mennesker som ikke er voldelege i utgangspunktet, mener amerikanske forskere.

Redusert aktivitet
Den nye undersøkelsen sammenliknet en gruppe ungdom med adferdsvansker med en gruppe som ikke hadde noen problemer med aggresjon. Målinger av aktiviteten i de fremre hjernelappene "frontal cortex" viser at aktiviteten daler hos de som utsettes for store mengder voldelige media, uavhengig om de i utgangspunktet regnes som voldelige.

Tidligere undersøkelser har også vist at aktiviteten de fremre hjernelappene blir redusert hos ungdom som ser vold på TV. Men denne undersøkelsen kan bevise en sammenheng mange har fryktet: At vold på TV ikke bare sees mer av voldelige mennesker, men at den kan være en direkte årsak til den voldelige oppførselen.

- Våre funn viser at enkeltpersoner i den vanlige kontrollgruppen som var utsatt for mye vold på TV, viste en hjerneaktivitet som liknet på de med adferdsvansker, sier forskningsleder Vincent Matthews ved Indiana University School of Medicine i USA.

Dette området i hjernen er blant annet ansvarlig for å ta avgjørelser og styre oppførsel og selvkontroll, skriver den engelske avisen Daily Mail.

 

Mozon.no, 13.06.2005