VM-sjanse røk med korsbåndet

Etter et uhell søndag røk medaljehåpet Trine Bakkes fremre korsbånd. 90 prosent av alle korsbåndskader er på det fremre korsbåndet. Les mer om korsbåndskader og prognoser.

Av alle korsbåndskader utgjør skader av fremre korsbånd ca. 90 prosent. Hyppigst forekommer det i idretter hvor sko med godt feste til underlaget benyttes og beinet roteres på låstfot, det vil si håndball, fotball, basketball og alpint.

Korsbånd er en type leddbånd som finnes inne i kneleddet. Funksjonen er å støtte og stabilisere kneet. Det fremre korsbåndet har som hovedfunksjon å hindre at leggbenet sklir framover i forhold til lårbenet. Det bakre korsbåndet hindrer tilsvarende at leggbeinet skal gli bakover. I tillegg bidrar korsbåndene til å stabilisere kneet ved rotasjonsbevegelser.

Hva er symptomene på en slik skade?
En akutt skade vil merkes straks skaden oppstår. Skaden er svært smertefull, og i løpet av kort tid får man hevelse i kneet. Smertene er oftest så store at det er umulig å bevege eller belaste kneet.

Noen har en slik skade som en kronisk tilstand. Som regel vil dette være på grunn av at man tidligere har hatt en lettere korsbåndskade uten å behandlet denne skikkelig. Dette vil oppleves som at kneet ofte gir etter . Smertene er vanligvis ikke så store ved denne typen skade.

Hvordan er behandlingen?
Akutt er det viktig at du bruker generelle RICE- prinsipper:

R - Rest. Stopp den aktiviteten du holder på med og legg deg ned på ryggen dersom dette er mulig.
I - Ice. Legg på is over kneet. Dette vil kjøle ned området og begrense skaden. Pass på at du ikke får forfrysning i området
C - Compression. Legg på kompresjonsbandasje rundt kneet
E - Elevation. Hev kneet dersom mulig.

Hos legen kan du få betennelsesdempende medisiner som også vil begrense skaden. Gjøres behandlingen riktig kan man begrense skaden, få kortere reparasjonstid og mindre smerter.

En delvis overrivning av leddbåndet behandles etter akuttfasen med en gradvis opptrening der man styrker muskulaturen rundt kneet, spesielt musklene på baksiden av låret.

Større korsbåndskader opereres
Større skader behandles kirurgisk. Da opererer man korsbåndet slik at dette får tilbake sin opprinnelige styrke og lengde. Etter operasjonen er det avgjørende å trene opp styrken gradvis. Opptreningsperioden bør vare i ½ til 1 år.

Hvordan er prognosen?
Prognosen etter operasjon er god. Funksjonen vil ikke bli like bra som før skaden, men de fleste vil ikke ha nevneverdige plager. Langtidsutsikten er vanskelig å si noe sikkert om siden operasjonsteknikken som benyttes er relativt ny. Den vanligste problemet som kan oppstå etter en slik korsbåndskade er meniskskade og ustabilt kne.

(Kilde: Norsk Elektronisk Legehåndbok)

Silje Stavik, mozon.no