Virker avgiftspolitikken?

Den 1. mars i år ble fritaket for toll- og avgifter på varekjøp, fra utlandet opphevet. For deg som pleide å importere DVD-filmer fra utlandet var dette en dårlig nyhet. Tre og en halv måned senere er det på tide å se om tiltaket har fått den effekt som var ønsket.

Tidligere ble det altså ikke krevd toll- og avgifter, så lenge de samlede avgiftene ikke oversteg 50 kroner. Det vil si at man kunne kjøpe gjenstander til rundt 200 kroner avgiftsfritt. Dette er det nå definitivt slutt på!

Hensikten med regelendringen var å gi lik avgiftsbelastning på varer kjøpt på postordre fra utlandet og varer kjøpt i Norge. Fram til 1. mars ble det ikke krevd merverdiavgift i Norge ved innførsel av sendinger av lav verdi. Disse vareleveransene ble i utgangspunktet heller ikke avgiftsbelagt i avsenderlandet.

Utenlandske postordreselskaper hadde derfor en klar avgiftsfordel ved at de kunne selge blant annet videoer og DVD-filmer til norske kunder uten at det ble krevd avgift.

Siden alle sendinger nå må tollbehandles, tar posten et gebyr på 80 kroner per forsendelse. Du kan riktignok gå til ditt lokale tollager og fortolle filmene selv, men ifølge våre trofaste lesere tar dette tid, lang tid... Resultatet er at mange ikke gidder å importere filmer fra utlandet lenger.

Økning hos norske nettbutikker, irritasjon hos alle andre

Virker avgiftspolitikken?

Boxman opplevde en kraftig salgsøkning etter avgiftsendringen, men oppturen kom i første rekke på CD-markedet. I følge Boxman er hovedgrunnen til det at de hittil har profilert seg sterkest på salg av CD-plater. I dag satses det imidlertid stadig sterkere på DVD-markedet, og responsen har ikke latt vente på seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Boxman selger kun DVD-filmer for Europa, det vil si sone 2. For deg som ikke har en sonefri spiller, er altså Boxmann stedet å handle.

Virker avgiftspolitikken?

DVD-Zone sier at også de opplevde en markant økning etter avgiftsendringen. DVD-Zone selger filmer i sone 1, det vil si at du må ha en sonefri DVD-spiller for å nyte godt av deres tilbud.

Posten er i følge Dagens Næringsliv lite begeistret for avgiftsendringen. Posten tar et fortollingsgebyr på 80 kroner. Dette gebyret dekker imidlertid på langt nær de faktiske utgiftene som ligger på hele 220 kroner. I tillegg er Posten lei av å få kjeft av misfornøyde kunder som oppfatter Posten som "vanskelige og lite kundevennlige".

Mens de norske nettbutikkene gnir seg i hendene, har misfornøyde nettkjøpere overrøst forbrukermyndighetene med klagebrev. Klagene har tydeligvis begynt å gjøre inntrykk. I følge Dagens Næringsliv har Finansdepartementet allerede begynt å evaluere avgiftsendringen på bakgrunn av alle klagene. At det tidligere avgiftsfritaket skal gjeninnføres er nok likevel for mye å håpe på.

Inntil videre får vi sette vår lit til at de norske nettbutikkene sørger for å holde oss godt forsynt med nye filmer til en rimelig penge. Det ser i hvert fall ut til at de er på god vei. Men pass på! Det er prisforskjeller mellom de ulike nettbutikkene. Du bør derfor alltid ta deg tid til å kontrollere konkurrentenes utvalg.

Tilbake til hovedartikkelen