Vinneren: Skjult delt omsorg

Tar foreldrene omsorgen for "ett barn hver", utløses milde gaver fra staten. Modellen er den aller beste for parets samlede økonomi, men ikke hvis hver enkelt tenker bare på seg.


Barna i eksemplet er 2 og 6 år, og går i barnehage (30.250 kroner per år) og SFO (15.400 per år). Foreldrene er begge i arbeid med inntekt på kr. 250 000 per år hver, og har ikke rett til overgangsstønad. Her har foreldrene avtalt å ha omsorg for hvert sitt barn. Det yngste barnet bor hos mor.

Begge foreldrene blir nå betraktet som aleneforsørger, og får årlig både utvidet (dobbel) barnetrygd, skatteklasse 2, og stønad til barnetilsyn, som er forbeholdt aleneforsørgere.

Mor og far tar "ett barn hver"
OverføringerTil far per årTil mor per årTotalt
Utvidet barnetrygd 23 28023 28046 560
Stønad barnetilsyn9 85619 36029 216
Skatteklasse 29 2129 21218 424
Foreldrefradrag1 5523 0494 601
Sum43 90054 90198801
Kilde: (St.meld.nr.29 (2002-2003)Tabell 3.4 - oppdatert med 2004 - satser.


Eksemplet er hentet fra regjeringens familiemelding (St.meld.nr.29 (2002-2003)), og oppdatert med tall for 2004.