Vinn med valuta

Flere eksperter DinSide Økonomi har snakket med, tror at kronen vil styrke seg de neste månedene. Får du billigere ferie?

Sterk som en bjørn?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Blir sommerferien billigere eller dyrere enn ventet? Vel, svaret avhenger litt av hvem du spør, og hvor du har tenkt å reise. Likevel er hovedbudskapet at det er ventet en styrking av kronen mot en rekke av valutaene i de land vi som oftest besøker. Kort fortalt er grunnen at det er ventet flere renteøkninger i Norge enn i Sverige, Danmark og EU forøvrig.

Blir ferien billigere eller dyrere? Illustrasjon: Per Ervland. Vis mer

DinSide Økonomi har spurt analyseavdelingene i fem banker om deres forventninger til utviklingen i danske kroner, svenske kroner, euro og dollar frem mot perioden juni/juli/august.
De konkrete resultatene ser du i tabellen nedenfor (bare fire av de fem bankene ville gi oss prognosene, se nederst i artikkelen).

I tillegg har vi hentet inn priser på valutaveksling i seks av de større norske bankene. Pristesten viser at det faktisk kan være betydelige forskjeller på bankenes prissetting av valuta.

Spottpriser på valuta
 NordeaDnBNORFokus bankHandelsbanken
DKK106,63-107,84107,10-106,00 *106,75-106,00 *106,38-106,38 *
SEK84,98-86,1085,30-85,5085,30-82,70 *85,47-83,33 *
EUR7,9558-8,057,99-7,90 *7,96-7,90 *7,95-7,90 *
USD6,5876-6,82206,60-6,48 *6,54-6,706,53-6,58
Kilde: Sjeføkonomene i bankene, 16/3 og 20/3-06. Hver celle viser først spottprisen i dag, og deretter prisen om 3-5 måneder. Styrking (eller ingen endring) av NOK merket med *. Spottprisen (eller markedsprisen) fra "i dag" varierer noe fra bank til bank, hvilket kan skyldes at de har sjekket prisen på ulike tidspunkter.

Klikk her for å se minipristesten på valutaveksling.
Motsatte argumenter

DnBNOR, Fokus Bank og Handelsbanken tror at kronen vil styrke seg overfor tre av fire valutaer. Fokus Bank og Handelsbanken tror at kronen vil svekke seg overfor dollaren, og DnBNOR tror at den svenske kronen vil styrke seg overfor den norske. På samtlige andre valutaer venter de altså at den norske kronen styrker seg.

Men en av bankene vi spurte, har helt andre prognoser. For Nordea tror nemlig at kronen vil svekke seg overfor samtlige valutaer.

- Norske kroner kan svekke seg noe generelt, fordi vi regner med relativ moderat utvikling i norske renter. Mot amerikanske dollar kan vi svekke oss enda litt mer, fordi vi regner med en generelt sterkere dollar på kort sikt, sier Erik Bruce, sjeføkonom i Nordea.

Motsatt argument er altså brukt av de andre bankene.

- Vi venter flere renteendringer fra Norges Bank enn fra Den Europeiske Sentralbanken. Derfor ligger vår prognose på en styrking av den norske kronen overfor euroen. Da den danske sentralbanken styrer sin krone etter euroen, og intervenerer for å holde den danske kronekursen stabil, vil danske kroner følge euroen. Dermed venter vi også at den norske kronen vil styrke seg overfor den danske, sier valutaanalytiker i DnBNOR, Mari Vattekar.

Sterk eller svak?

Tror du at den norske kronen vil styrke seg, eller svekke seg, frem mot sommeren? (Avsluttet)
Tror den generelt blir sterkere(55%) 114
Tror den vil ligge på dagens nivå(32%) 66
Tror den generelt blir svakere(13%) 26
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

Melodien fra Fokus Bank er i takt med dette.


- Jevnt over venter vi en sterkere norsk krone, noe som er drevet av forventninger om at Norges Bank vil øke tempoet i renteøkningene i 2. halvår. Unntaket er mot dollaren, som vi tror får tilsvarende støtte fra flere renteøkninger fra den amerikanske sentralbanken, sier sjeføkonom i Fokus Bank, Frank Jullum.

- Når det gjelder den svenske kronen, venter vi at den vil styrke seg mer mot euro enn den norske, og derfor blir den også dyrere sett i forhold til norske kroner. Dette er delvis en konsekvens av at den svenske kronen er forholdsvis undervurdert, og har vært det lenge. Vi venter derfor en justering i retning av en sterkere svensk krone, avslutter Mari Vattekar i DnBNOR.

Valutavirvar

Det er lett å bli forvirret av valutaprognosene - for selv om mange venter en styrking av kronen, er det jo andre som venter en svekkelse.

Faktisk er det heller ikke alle banker og sjeføkonomer som ønsker å gi helt konkrete tall på hva kursen spesifikt er om tre eller fem måneder. Og det er det kanskje en grunn til.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Kort fortalt venter vi ikke store utsving frem mot sommeren. Men generelt mener jeg at en modell for å beregne fremtidige valutakurser er svært vanskelig å lage. Det er mulig å peke ut en retning for hvordan man tror at kursene vil utvikle seg, men jeg mener ikke at de er gode nok til å gi helt konkrete prognoser, sier sjeføkonom i First Securities, Harald Magnus Andreassen.

Og ja, hadde modellene vært perfekte (og hadde du hatt dem for deg selv), kunne du jo på en enkel og grei måte tjent gode penger på å veksle frem og tilbake mellom norske kroner og utenlandsk valuta...

Men det var jo i den perfekte verden...