Vinkvoten øker med 50 prosent

Skal du lande lykkelig hjemme etter ferien, bør du vite allerede før du drar hva du kan og ikke kan ta med hjem toll-og avgiftsfritt. I år har vinelskerne fått seg en ny glede, som gjelder fra i morgen, lørdag 1. juli.

Mer om toll
på Dinside økonomi
 1. Ikke betal moms to ganger
 2. Dobbel moms i Norden


Det har skjedd en liten revolusjon i år for alle som elsker vin høyere enn andre dråper i tax-free butikken.

Fra i morgen (1. juli) kan du nemlig ta med deg halvannen gang så mye vin hjem fra utlandet som du kunne før. Det er 24 år siden kvotene sist ble endret.

- Vi er for en restriktiv alkoholpolitikk, men ønsker samtidig å bringe kvoten mer i samsvar med de enhetene som er i salg. Fra 1. juli blir det enklere for de reisende å forholde seg til regelverket og enklere for Tollvesenet å kontrollere, sa finansminister Kristin Halvorsen i en pressemelding i går.

Fra nå kan du altså ta med deg enten én liter brennevin og 1,5 liter vin (to flasker), eller tre liter vin (fire flasker). Den ordinære ølkvoten på to liter i tillegg til brennevin og vin er ikke endret.

Men vin er ikke alt, her i verden, og bare en liten del av hva tollkvotene for reisende gir muligheter til å ta med hjem. Her er rammene du må holde deg innenfor og de viktigste detaljene du må vite om før du kommer tilbake fra utenlandsferien:

Så mye kan du ta med

Hvis du har vært ute av Norge i minst 24 timer, kan du ta med deg varer til en samlet verdi av NOK 6.000 toll- og avgiftsfritt.

Hvis du har vært ute av Norge mindre enn 24 timer, kan du én gang ta med varer til en samlet verdi på inntil NOK 3.000 toll- og avgiftsfritt. Du kan ikke ta med deg alkohol eller tobakksvarer, med mindre du kan dokumentere at varene er kjøpt avgiftsbelagt (ikke tax-free) i et EØS-land.

Barn under 12 år kan ikke ta med andre matvarer enn mineralvann, sjokolade- og sukkervarer toll- og avgiftsfritt.

I tilfeller hvor verdigrensene på 6.000 eller 3.000 kroner overskrides, kan du selv velge hvilke varer du vil betale toll og avgifter for. Hvis verdien av en vare overstiger grensen, må toll og avgifter betales av varens verdi i sin helhet. Kan du ikke dokumentere verdien, for eksempel ved kvittering, fastsettes verdien skjønnsmessig av Tollvesenet.

Vinkvoten øker med 50 prosent


Innenfor verdigrensene ovenfor, kan du ta med deg en del høyt beskattede varer, som ligger nordmenns hjerter nær.
På tollvesenets nettsider finner du reglene i detalj. Her er kvotene i forenklet versjon:

Alkoholholdige drikkevarer:

Her kan du fra 1. juli velge mellom tre "pakker"

Enten:

 • 1 liter sprit og
 • 1,5 liter vin (med alkoholstyrke 2,5 til og med 22 volumprosent) og
 • to liter øl eller rusbrus
Eller:
 • Tre liter vin (fire flasker) og
 • to liter øl eller rusbrus
Eller:
 • 5 liter øl eller rusbrus
Den nye forskriften ligger her.

For å innføre alkoholholdige drikkevarer må du være over 18 år. For innførsel av drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent må du være over 20 år. Skal du fortolle større mengder alkohol enn kvoten, kan du også lese tollvesenets brosjyre "Privat innførsel av alkohol fra utlandet".

Tobakksvarer:

Kvoten er på:

 • 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer, og
 • 200 blad sigarettpapir.
For å innføre tobakksvarer må du være over 18 år.

Den gode skinken:

Kvoten er på 10 kg til sammen av kjøtt og kjøttvarer og ost (fra land utenfor EØS kreves det helsesertifikat), og fôrvarer med unntak av hunde- og kattemat.

Mer om toll
på Dinside økonomi
 1. Ikke betal moms to ganger
 2. Dobbel moms i Norden


Du kan ta med mer

Løper du løpsk i butikkene, og simpelthen ikke greier å holde deg innenfor rammen på 6.000 kroner i ferien, finnes det løsninger.

I tillegg til den toll- og avgiftsfrie kvoten kan du fortolle både gyldne dråper og tobakksvarer på helt lovlig vis, innenfor visse grenser.

Dette kan fort vise seg som en god løsning. Å få med seg en deilig flaske vin inn i landet på lovlig vis koster 35 kroner - et greit beløp for en økonomisk vinelsker.

Dette kan du fortolle forenklet
VareMengde Sats
Øl over 2,5 volumprosent og annen drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 4,75 volumprosent *Inntil 27 liter 20 kr pr liter / 7 kr pr 0,33 l
Drikk med alkoholstyrke over 4,75 og under 15 volumprosent *Inntil 27 liter 47 kr pr liter/ 35 kr pr 1/1 flaske
Drikk med alkoholstyrke fra og med 15 til og med 22 volumprosent*Inntil 27 liter 90 kr pr liter / 65 kr pr 1/1 flaske
Drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent Inntil 4 liter 260 kr pr liter / 180 kr pr 1/1 flaske
Røyketobakk **Inntil 500 gram210 kr pr 100 gram
Snus og skråtobakk**Inntil 500 gram70 kr pr 100 gram
Sigarer og sigarillos **Inntil 500 gram210 kr pr 100 gram
SigaretterInntil 400 stk 210 kr pr 100 stk
Sigarettpapir og – hylser Inntil 400 stk 5 kr pr 100 blad/hylser
*Grensen på 27 liter gjelder for alle alkoholvarene merket * til sammen. Innfører du 27 liter av den ene varetypen, er kvoten brukt opp. **Grensen på 500 gram gjelder for alle tobakksvarene merket ** til sammen. Innfører du 500 gram av den ene varetypen, er kvoten brukt opp.