Vilkår

For at din bedrift skal kunne gi deg opsjoner (med fritak for ervervsbeskatningen) må visse krav være oppfylt.

Det grunnleggende kravet er at flere i bedriften må få nyte godt av ordningen.

Dette er altså ikke løsningen for bedrifter som kun vil gi opsjoner til en, eller noen svært få utvalgte nøkkelmedarbeidere.

  • Minst en fjerdedel, eller minst fem av de heltidsansatte i bedriften må få tilbud om opsjonene.
  • Av de heltidsansatte som tilbys opsjoner, må ingen få tilbud om opsjoner med verdi under 50 prosent av den i gruppen som får mest. Er dette vilkåret oppfylt, vil skattefritaket gjelde for alle de andre i bedriften .
  • NB!Disse vilkårene vil imidlertid ikke gjelde for bedrifter med 10 eller færre heltidsansatte.
Det vil altså si:
  • For bedrifter med 10 eller færre heltidsansatte stilles det ingen vilkår

  • For bedrifter med 11-12 heltidsansatte: 3 må få tilbud om opsjoner

  • For bedrifter med 13-16 heltidsansatte: 4 må få tilbud om opsjoner

  • For bedrifter med 17 eller flere heltidsansatte: 5 må få tilbud om opsjoner