Vilkår og priser barneforsikring

Både Gjensidige NOR og Storebrand tilbyr barneforsikringspakker med uførekapital. Storebrand har også med uførepensjon i ett av sine tilbud.

Alle selskapene knytter barneforsikring til 100 prosent medisinsk invaliditet, men Gjensidige og Storebrand gir en uføredekning i tillegg. Disse er også de dyreste produktene du kan velge.

Priser og vilkår for barneforsikring
 Vesta (Barne- ekstra) Vital Barne- kaskoSp. bank1 (LO Favør)Gjen- sidige NORStore- brand standard/(utvidet)****Protector (Skandia- Banken)
Årlig premie (kroner)9361 0561 1591 296972 (1 476)948
Medisinsk invaliditet ved sykdom (max ved 100%)Max. 1.500.000Max kr 1.469.450 (25G)Max kr 1.763.340 (30 G) Max kr 1.469.450 (25 G)-Max kr. 1.469.450
Medisinsk invaliditet ved ulykke (max ved 100%)Max. 1.500.000Max kr 1.469.450 (25G)Max kr 1.763.340 (30 G) Max kr 1.469.450 (25 G)Max kr. 1.117.000Max kr. 1.469.450
Ombygging av bolig/ tekniske hjelpemidler (engangs- sum)Inntil kr 160.000,-Inntil kr. 167.517 (2,85 G) Inntil 176.334 (3 G) Inntil 117.556 (2 G) til omb. av bolig-Max kr. 176.334
Merutgifter ved langvarig pleieInntil .kr 120.000 i året i inntil 5 årInntil kr. 58.778 (1 G) i halvåret, til barnet fyller 20 år-Inntil 117.556 (2G) pr år i 5 år. *** -Inntil kr 117.556 pr år i inntil 5 år
Behandlings- utgifter ved ulykkeInntil kr 100.000 i lege-, tannlege- og reise- utgifter.Inntil kr. 58.778 (1G)Maks 1 G til lege, tannlege og reise- utgifterInntil kr. 55.850 (1G)..Inntil kr. 55.850 (1G)max kr. 58.778
Behandlings- utgifter ved sykdom--Maks 1 G til lege og reise- utgifter---
Dagpenger ved sykehus- oppholdKr 275 i dagpenger etter 15 dager. Gjelder i inntil 180 dagerkr. 294 pr. dag, f.o.m. 15. dag i inntil180 dagerKr. 294 (0,005 G) pr dag etter minst 14 dager. utbetales maksimalt i 180 dager Kr 250 per dag etter 10 dager i inntil 365 dager.kr. 447 pr. dag etter 14 dagerkr. 250 pr dag etter 14 dager, maks 365
Alvorlig sykdom----Max kr. 279.250 (utvalgte syk- dommer)-
Død50.000 kroner58.778 kroner (1G)58.778 kroner (1G)58.778 kroner (1G)58.778 kroner (1G)58.778 kroner 1(G)
Uførekapital---587.780 (10G) kroner.kr. 446.800-
Uførepensjon----(44.680 pr. år (maks)**)-
*LO Favør hevder at de tilbyr den eneste barneforsikringen som dekker også ved virussykdom. **Rett til uførepensjon inntreffer når barnet har vært minst 50 % sammenhengende arbeidsufør i minst 12 måneder og er fylt 18 år. Uførepensjonen løper så lenge tilstanden varer, men likevel maksimalt til forsikrede blir 67 år. ***Selskapene knytter dette til at barnet får rett til hjelpestønad fra folketrygden.****I felt med bare en opplysning, gjelder den både Storebrand "standard" og "utvidet". Opplysninger som bare gjelder Storebrand "utvidet" er oppgitt i parentes.