Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox.comVis mer

Vil sykmelde friske barn

Danske foreldre krever psykiatriske diagnoser på sine friske barn. Høye prestasjonskrav må ta noe av skylda, mener norsk lege.

Leger, skolepsykologer og psykiatere presses av foreldre som vil ha psykiatriske diagnoser på sine barn, skriver den danske avisen Kristeligt Dagblad.

Hvert år blir mer enn 2.000 barn henvist til undersøkelse uten å ha noen psykiatrisk lidelse. Og henvisningene til psykiatrien blir stadig fleree.

Bakgrunnen er ofte at barna skeier ut eller ikke passer helt inn i skolen eller samfunnet.

- Mange av de såkalte problembarna er helt vanlige barn som ikke har lidd noen skade eller trenger en psykiatrisk diagnose. Men den vurderingen har vanskelig for å trenge gjennom til enkelte foreldre, sier Bjarne Nielsen, formann for de danske skolepsykologene.

Føler du deg trist? Det betyr ikke nødvendigvis at du er deprimert:

Vil barnas beste
Ole Rikard Haavet er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og har skrevet doktoravhandling om ungdom i risikosonen. Han er også allmennlege ved Lillestrøm Legesenter og opplever ofte at foreldre kommer til ham og uttrykker bekymring for barnas psykiske helse.

- Etter grundige samtaler kommer vi ofte til at dette er normale svingninger. Noen ganger handler det bare om at den unge må bli synliggjort, noe som er et problem i en travel hverdag, forklarer Haavet.

Han er opptatt av at helsevesenet skal få tak i dem som virkelig er syke, og ikke stille diagnoser på det store flertall som er friskere enn noensinne. Men han har forståelse for foreldrenes bekymring. Høye prestasjonskrav i dagens samfunn kan være en medvirkende årsak, mener han.

-.Mange bekymrer seg kanskje for at usynlige hemminger som det kunne vært gjort noe med, skal hindre deres barn i oppnå optimale resultater.

Les også: Tenåringer styres av humørhormon:

Strenge kriterier
Danske barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger mottok mer enn 10.500 henvendelser i 2005, og tallet er stigende. 20-25 prosent av henvendelsene blir avvist. Ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved St. Olavs Hospital blir svært få avvist.

- Vi får i overkant av tusen henvisninger hvert år, og de aller fleste blir tatt inn til vurdering hos oss, sier avdelingssjef Odd Sverre Westbye.

Han har ikke erfaring med at fastleger og helsesøstre henviser barn som ikke strever med livet sitt. Mange har problemer knyttet til atferdsforstyrrelser, angst, depresjon og spiseforstyrrelser ifølge Westbye.

- Ikke alle kvalifiserer til en psykiatrisk diagnose. Men kriteriene vi bruker for å sette en diagnose, er strenge, påpeker han.

50.000 norske barn sliter med psykiske plager og lidelser uten å få hjelp, ifølge Folkehelseinstittet:

Løses med en tablett
Westbye vil ikke spekulere i hva som er bakgrunnen for utviklingen i Danmark. Ole Richard Haavet har imidlertid en teori:

- Hvis man har et relasjonsproblem eller et grensesettingsproblem i familien, så vil nok mange foreldre synes det var kjekt hvis dette kunne løses med en tablett, sier han.

Bjarne Nielsen mener det er lettere å takle barnas atferdsproblemer hvis en lege kan påvise at det er noe galt med dem.

- Når barnet først får en diagnose, kan foreldrene tenke: "Da er det ikke vår skyld. Vi har ikke gjort noe galt", sier han til Kristeligt Dagblad.

Les også: Flere får ADHD-piller: