Vil overvåke røykepille

Røykekuttpillen Champix har kjente bivirkninger. Men selvmordsforsøk får Legemiddelverket til å skjerpe overvåkingen.

Røykepillen står på Statens legemiddelverkets liste over legemidler som er under særlig overvåkning, for bivirkninger som forhøyet hjerterytme og astmaplager.

Nå skal listen endres fordi Champix ifølge Legemiddeltilsynet i USA kan være årsaken til flere innrapporterte selvmord.

Les også: Nytt røykemiddel kan ha god effekt

Alvorlig- Pasienter har opplevd selvmordstanker og gjort selvmordsforsøk etter bruk av Champix, bekrefter Steinar Madsen, avdelingsoverlege i Statens legemiddelverk overfor Dagsavisen.

Til DinSide Helse understreker Madsen at både Den europeiske legemiddelmyndigheten (EMEA) og Norge kommer til å følge svært godt med på alle rapporter som meldes inn på det populære legemidlet.

- Vi vet jo ikke om det er direkte sammenheng mellom bruk av Champix og selvmordforsøk. For eksempel kan det å slutte å røyke i seg selv påvirke psyken i stor grad. Uansett er rapporterte selvmordforsøk såpass alvorlige at vi er nødt til å advare legene som skriver ut pillene, sier Madsen til DinSide Helse.

Les også: Superpille mot røykeslutt

Legemidlet ble godkjent i september 2006 og ifølge Madsen er det rundt 20.000 nordmenn som bruker Champix i dag.

Tar det seriøst
Legemiddelprodusenten Pfizer selger Champix i Norge. De mener det er rutinemessig at man overvåker nye medisiner og at slik informasjon gjøres tilgjengelig for alle.

Men produsenten understreker at verken i USA eller i Europa har myndighetene greid å påvise en klar sammenheng mellom røykekuttpillen og selvmordforsøk.

- Studier viser at personer som røyker, har høyere rate for depresjoner og selvmordsforsøk. Enkelte hendelser i USA kan ikke tilsi at det er en direkte sammenheng med pillen, sier Yngve Mikkelsen, medisinsk direktør i Pfizer.

Les også: Få sigaretter er også farlig

Han sier at fokuset bør være på at stadig flere nordmenn velger å stumpe røyken, og avviser at de ikke tar selvmordsrapportene seriøst nok.

- Vi er bekymret for dette, og enhver slik hendelse er tragisk, men når vi vet at 7000 nordmenn dør hvert år som følge av røyking er det viktig å fokusere på røykeslutt. I samarbeid med myndighetene ser vi også på negative effekter av legemidlene vi selger. Vi har vår egen overvåkningsavdeling, påpeker han.