Vil øke P-gebyrene

Forbrukerombudet er kritisk til at privat parkeringsselskaper vil øke parkeringsgebyrene.

Prisøkning

Organisasjonen for private parkeringsselskaper, Parkinor, vil øke parkeringsbøtene. Forbrukerombud Bjørn Erik Thon er kritisk.

P-bøter

Er det rimelig at p-bøtene økes? (Avsluttet)
Nei(93%) 478
Ja(5%) 28
Ikke peiling(2%) 8
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

Parkinor har varslet forbrukerombudet at flere medlemmer vil øke bøtene fra dagens 500 kroner til 600-700 kroner.

Feil retning

- Bransjen tar et steg i feil retning, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon på Forbrukerombudets hjemmesider.

Da Forbrukerombudet sammen med Parkinor fremforhandlet standardvilkår for privat parkeringsdrift, som trådte i kraft i mai 2004, var det et premiss at bøtene ikke skulle være uforholdsmessig høye.

- Dersom kontrollavgiften nå økes til opp mot 700 kroner, vil det i mange tilfeller være en for streng reaksjon, mener forbrukerombudet.

Parkinor hevder at de større bøtene blant annet skal dekke inn økte kostnader til drift av parkeringsklagenemnda.

Kilde: ©NTB