Vil lage schizofren gris

Danske forskere ønsker som de første i verden å lage en schizofren gris. Formålet er å bedre forståelsen av hvordan schizofreni virker på mennesker. Norske forskere er skeptiske.

Danskene velger gris til sitt prosjekt fordi den likner på mennesket. Griser er intelligente og hjernen er stor nok til at man kan få et brukbart resultat av hjerneskanning. Grisen har også et velutviklet sosialt hierarki som har betydning for prosjektet fordi schizofreni hos mennesker hemmer dem i det sosiale liv.

- I griseflokken kan vi studere hvordan sykdommen påvirker deres plass i den sosiale rangordenen, sier forskningsassistent Sidse Arnfred ved psykiatrisk avdeling ved Bispebjerg Hospital i Danmark til avisen Dagens Medisin.

På kort sikt ønsker forskerne å lage en gris med schizofrene egenskaper for å få en bedre forståelse av hvordan sykdommen virker på mennesker. På lengre sikt er formålet å utvikle nye metoder for behandling og forebygging av schizofreni.

Skaper schizofrene grisunger med gift
Å skape en schizofren gris skal forskerne gjøre ved å sprøyte det giftige stoffet methylazoxmethanolacetat inn i en drektig gris. Stoffet bremser celledelingen i nervesystemet i fosterutviklingen og forskerne håper på den måten å bremse fosterutviklingen slik at de nyfødte grisene blir schizofrene.

- Vi håper å kunne ramme bestemte deler av hjernen slik at grisenes adferd endres. Med en schizofren gris kan forskerne se på om bestemte former for adferd, for eksempel stress, kan påvirke schizofreni, sier Arnfred. Hun forteller også at hun håper på å kunne prøve ut legemidler på de schizofrene grisene før de gis til mennesker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norske forskere skeptiske
Norske forskere stiller seg skeptiske til eksperimentet, men synes det er interessant.

- Man vil aldri kunne lage en gris med schizofreni slik vi definerer sykdommen hos mennesker. Danskene vil se om grisene hjernestruktur og adferd blir endret, og dermed vise noen av de samme karakteristika som finnes hos en del pasienter med schizofreni. Det er spennende, men likevel uklart hvor mye det kan forklare lidelsen schizofreni i sin helhet. Men slik er det ofte med grunnforskning, og ett sted må man jo begynne, kommenterer professor i psykiatri Hugo A. Jørgensen ved Universitetet i Bergen.

Dyreforsøgstilsynet i Danmark har gitt godkjennelse til forsøket. Ved Forsøksdyravdelingen ved Norges veterinærhøgskole får Dagens Medisin opplyst at lignende forsøk kunne ha vært gjort i Norge. Medlem av Forsøksdyrutvalget i Norge professor dr.med.vet Per Schambye sier at forsøket ikke gir noen kritiske belastninger for grisene.

Kilde: Dagens Medisin www.dagensmedisin.no

 

Mozon.no, 05.06.01