Vil ikke endre strømrapportering

Konkurransetilsynet pålegger alle norske e-verk å melde inn prisene hver mandag. Men samtidig er disse prisene ikke bindende for e-verkene. De kan stige før du får strømmen!

Denne uken gir Konkurransetilsynets prisliste en oversikt over hvilke priser norske strømleverandører tilbyr nye kunder for leveringsoppstart 4. oktober. Om du melder deg som kunde, kan imidlertid strømleverandøren sette opp prisen før 4. oktober. Og det er fullt lovlig.

Eneste bransje med rapporteringsplikt

Det er nå over 1 1/2 år siden Konkurransetilsynet påla alle norske strømleverandører å hver mandag rapportere inn strømprisene. Dette er den eneste bransjen som har slik rapporteringsplikt, men Konkurransetilsynet fant at det var alt for få som byttet strømleverandør i forhold til hvor mye det var mulig å spare. Man ville derfor samle inn prisene og spre dem videre i samfunnet gjennom Konkurransetilsynets eget nettsted og gjennom andre media.

Dette har forsåvidt vært en suksess, og antallet som bytter leverandør har steget sterkt. Likevel har et stort flertall aldri byttet, og Konkurransetilsynet har nå skrinlagt planene om å avvikle rapporteringsplikten.

Behøver aldri å gjelde

Det tar idag fire uker å bytte strømleverandør. Derfor er ikke dagens pris så interessant for den som skal bytte. Det er prisene fire uker frem i tid man må sammenlikne, om man kjenner dem. Defor har Konkurransetilsynet bedt strømleverandørene rapportere inn sine pristilbud for leveringsoppstart om fire uker. Dette gjør leverandørene, men det er ingen regler som hindrer dem i å endre prisen før det har gått fire uker. Pristilbudet gjennom Konkurransetilsynet er ikke bindende.

Mange aktører er enige om at produktet "variabel pris" er en strømkontrakt hvor prisendringer kan skje når som helst, men må varsles forbrukeren minst to uker i forveien. Dette holder de fleste seg til, men heller ikke dette er lovpålagt, sier regionsjef Arild Johansson i Konkurransetilsynet. - Det er ingenting i loven som hindrer dem i å endre prisen med kortere varsel enn to uker. Fristen på to uker er regulert i private avtaler mellom strømleverandørene og kundene.

Uansett er det teoretisk mulig alltid å være billigste tilbyder på Konkurransetilsynets prislister uten noen gang å selge en kilowattime strøm til den prisen som oppgis. Man kan rutinemessig melde inn lave priser hver mandag, men varsle alle nye kunder som melder seg om prisøkning etter to uker. Dermed kan prisen settes opp den samme dagen som den nye kunden får sin første leveranse.

Forklaring skal bedres

Det eneste Konkurransetilsynet har tenkt å gjøre med dette, er å presisere reglene i de tekstene som ligger ved prislisten de har på sitt nettsted. Men Johansson er negativ til å gripe inn i markedet ved for eksempel å pålegge strømleverandørene å stå ved den prisen de melder inn i seks uker. I såfall kunne kunden i minst to uker få nyte godt av den prisen han ble forespeilet da han byttet leverandør.

At hensikten med rapporteringsplikten - å gjøre det lettere for forbrukerne å orientere seg i strømmarkedet - på denne måten blir sterkt undergravd, fratar heller ikke Johansson troen på at markedet kan ordne opp selv.

Strømmen går sin egen vei

Nå er strømmarkedet et underlig sted på flere måter. Det er blant annet slik at få eller ingen fysiske endringer finner sted i nettet når du bytter leverandør. Gjennom Samkjøringen vil strømmen fysisk stadig komme fra samme kilde som før - der overføringstapet er minst.

Produsentene kan riktignok velge å holde tilbake litt vann, eller slippe vann forbi turbinene for å holde prisene oppe, men for de fleste aktørene er de store linjene i produksjonsprofilen fullstending underlagt magasinkapasitet og vær (unntaket er Statkraft, som sitter på store, flerårige magasiner). Strømmen strømmer inn i sentralnettet, og oppgaven består i å få meste mulig penger for den.

Kan vi skille finans og elektroner?

Når det er slik at elektronene kommer fra samme kilde uansett hvem som økonomisk sett er din leverandør, bør det være mulig å lage langt smidigere bytterutiner enn dem vi har idag. Om du melder inn navn, målernummer og målerstand til den nye strømleverandøren, burde betalingen kunne begynne å renne til den nye leverandøren fra den dagen netteier fikk beskjed om byttet. Det ville vanligvis kunne være samme dag som du bestilte ny leverandør, eller dagen etter.

Riktignok ville papirarbeide og varsling av gammel strømleverandør stadig måtte ta noen dager, men det forhindrer ikke at man i ettertid kunne regne ut hvem som skyldte hvem hvor mye fra innmeldingsdagen til det fysiske byttet fant sted.

I noen tilfeller ville ikke byttet kunne gjennomføres, for eksempel fordi kunden var bundet opp i en fastpriskontrakt som ikke hadde løpt ut, eller fordi det var oppgitt feil data. Men dette ville ikke bli noe anderledes enn idag. Det ville ikke bli noen forverring for dem som ikke fikk gjennomført byttet, bare en kraftig forbedring for dem som ville.

NVE lutter øre

Det er NVE som gir forskrifter til netteierne. Blant annet er disse pålagt å gjøre unna sin del av et leverandørskifte i løpet av tre uker. For en legmann høres det ut som veldig god tid. Vi luftet tanken om å skille det fysiske og øknomiske byttetidspunktet med rådgiver Kristin Kolseth i NVE og hun syntes idéen om å la det økonomiske oppgjøret regnes tilbake til bestillingsdagen var interessant.

Men inntil videre er det altså stadig ikke så helt lett å orientere seg i strømmarkedet. Særlig gjelder det i perioder med store prisbegelser, slik vi ser nå på høsten og ved kuldebølger midtvinters.

Den som vil spare tusenlapper får følge med DinSide og sjekke prisene ofte.