Vil hjelpe flere lungekreft-ofre

For få pasienter er blitt operert og det har vært altfor lite forskning på lungekreft i Norge, mener ekspert. Nå opprettes et nytt forskningssenter.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.comVis mer

Lave overlevelsetall, få operasjoner og for liten mulighet til forskning gjør at ekspertisen på lungekreft i Norge nå har gått sammen om å danne Senter for lungekreftforskning. Senteret er forankret ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF.

Selv om røyking er hovedårsaken til lungekreft får nå flere ikke-røykende kvinner lungekreft:

Avdelingsoverlege og professor Steinar Aamdal på Kreftklinikken på Radiumhospitalet er en av initiativtakerne til forskningssenteret.

- Langt flere pasienter med lungekreft burde vært operert i Norge. Tallene viser at Norge ligger bak andre land vi kan sammenligne oss med. Det er ikke bra, sier Amdal.

- Det har dessuten vært en veldig liten bedring i prognosene for lungekreft (sjansen for å overleve, jour.anm.) over mange år. Dette må vi gjøre noe med, understreker Aamdal.

Sentraliserte kirurgien
Tidligere ble lungekreftoperasjonene i daværende Helse Sør gjort på flere forskjellige sykehus. Men for omkring ett år siden ble all lungekreftkirurgi sentralisert til Rikshospitalet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Vis mer


I gamle Helse Øst foregår nå de aller fleste lungekreftoperasjoner på Ullevål universitetssykehus. Denne sentraliseringen av kirurgien var utgangspunktet for at eksperter i det som nå har blitt til Helse Sør-Øst, gikk sammen om forskningssenteret.

- Det har foregått altfor lite forskning på lungekreft i Norge. Denne sentraliseringen gir oss en unik mulighet til virkelig å komme i gang med forskning, noe som i neste omgang vil kunne bety bedre terapi til pasientene, sier en begeistret Aamdal.

Visste du at tobakk kan føre til blindhet? Les mer her:

Den store bremsen hittil har ifølge Aamdal vært for dårlig tilgang på kreftvev. Vevet må nemlig være helt ferskt for å fryses ned til senere forskningsbruk, men med kirurgien spredt utover helseregionen var dette ikke lett å få til, ifølge Aamdal.

Nå etablerer senteret, som er et samarbeid mellom Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål, for første gang i norsk historie en biobank der vev fra lungekreftpasienter kan lagres for forskning. Allerede nå er det lagret vev fra flere typer lungekreftpasienter.

Vaksinedrømmen
Forskerne har blant annet begynt å se nærmere på stamceller i lungekreftsvulsten, et tema lungekrefteksperter over hele verden nå er opptatt av.

- Stamcellene i svulsten er roten til det onde. Ofte klarer man å redusere svulsten, men ikke å ta knekken på stamcellene i svulsten. Målet er å klare å finne dem og kartlegge egenskapene deres. Når vi vet hvordan de ser ut, kan vi kanskje klare å lage en vaksine, sier Aamdal.

Les også: Tester ny kreftvaksine:

Senter for lungekreftforskning styres av en gruppe fagfolk bestående av thoraxkirurger, lungemedisinere, onkologer, patologer og laboratorieforskere.

- Dette samarbeidet er helt avgjørende for å få etablert slikt forskningssenter, sier Aamdal.

Senteret har nå søkt Forskningsrådet og Helse Sør-Øst om driftsmidler.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Vis mer


Det er ikke bare aktiv røyking som kan gi lungekreft. Også passiv røyk øker risikoen:

Gladnyhet
- Dette er en gladnyhet. Og litt sånn ”endelig!”. Jeg håper dette bare er begynnelsen på en mye bedre situasjon for den store gruppen som er rammet av lungekreft, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne-Lise Ryel til DinSide Helse.

Hun mener det gir store muligheter at Ullevål og Rikshospitalet-Radiumhospitalet går sammen.

- Disse miljøene ligger jo så nær hverandre, og med et samarbeid gir det en stor fordel for fremtidige pasienter, sier Ryel.

Ryel påpeker at det absolutt må være mulig å oppnå bedre overlevelse for lungekreftpasienter.

- Da er det svært viktig med tidlig diagnose, for at operasjon skal være mulig. For jo lenger sykdommen har kommet, jo vanskeligere er det å operere, sier hun.