Vil ha parfymeforbud

Svenske allergikere ønsker parfymeforbud på sykehuset. – Parfymefritt sykehus er bedre for alle, mener også Norges Astma- og Allergiforbund.

Handikap-organisasjonene i Gøteborg har slått seg sammen med et felles krav: Sykehusene i byen skal bli parfymefri sone. Og det er en god idé ifølge norske eksperter.

- Egentlig bør vi ha en nulltoleranse for parfyme på sykehus. Det er både av hensyn til pasienter som ikke alltid er i stand til å si ifra, og med tanke på de ansattes arbeidsmiljø, mener informasjonskonsulent Rose Lyngra i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Hun presiserer at det skal være lov å bruke vanlig kosmetikk som sjampo og deodorant, men at man må vise måtehold med aftershave og tung parfyme på en parfymefri arbeidsplass.

Sterke kjemikalier i vaskemidler og kosmetikk kan ødelegge helsen din. Her er de farlige kjemikaliene:

Også på andre arbeidsplasser
Det er ikke bare sykehus som bør vurdere et parfymeforbud. Også på andre arbeidsplasser som skoler, tannlegekontorer og andre steder hvor mennesker møtes, kan et parfymeforbud være til stor hjelp.

- Ett eksempel på dette er redaksjonen i Aftenposten hvor de ansatte har blitt oppfordret til å kutte ned på parfymen. De forteller at det ikke bare er allergikerne, men også mange andre ansatte som har fått et bedre inneklima etter dette, forteller Lyngra.

Mange blir syke
Hun kjenner ikke til at noen vanlige norske sykehus har innført et slikt forbud. Men på spesialsykehus for allergikere og lungesyke er et parfymeforbud allerede en selvfølge. Ett eksempel er Glittreklinikken i Akershus som har spesialisert seg på pasienter med astma, KOLS og andre lungesykdommer.

- Parfyme kan gi store problemer for mange lungesyke. Og da snakker vi ikke bare om de som plages av astma, men også mange andre som har allergier, ømfintlige slimhinner, KOLS eller andre lungesykdommer, sier direktør og lungespesialist Olav Kåre Refvem ved Glittreklinikken til Mozon.no.

Hva er egentlig KOLS? Les mer på Lommelegen:

Ønsker ikke parfymepoliti
Parfymestoffer og andre liknende kjemikalier, kan gi allergiske reaksjoner som innsnevrede luftveier, kvalme eller hodepineanfall. Mengden av kjemikaliene har stor betydning, og det som er greit for én allergiker kan gi sterke reaksjoner hos en annen.

Refvem er enig i at et parfymeforbud kan være til stor hjelp for mange pasienter. Men han foreslår at arbeidet bør starte hos de ansatte på sykehusene, og ikke nødvendigvis hos pasienter eller pårørende.

- Jeg har stor forståelse for holdningen til NAAF, men jeg er ikke overbevist om at et forbud er den beste løsningen. Dersom vi antar at de fleste av oss ikke ønsker å plage andre, vil kanskje andre holdninger og mer informasjon om problemet hjelpe oss langt på vei.

Er det astma? Sjekk symptomene her: