Vil ha mer medisin i butikk

Konkurransetilsynet er positiv til legemidler i dagligvarebutikker.

Konkurransetilsynet foreslår at flere legemidler skal bli å finne i butikkhyllene. Det vil gi rimeligere priser, mener tilsynet.

Hvor er hodepinen billigst?

Salg av legemidler fra andre steder enn apotek har virket positivt på priskonkurransen, skriver Konkurransetilsynet i en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet. Tilsynet foreslår derfor å utvide ordningen for å presse prisen på flere legemidler.

Ønsker allergimedisin i butikk

Reseptfrie pakninger med allergimedisin er et eksempel på legemidler som med fordel kan inkluderes i ordningen, mener Konkurransetilsynet som også vil gjøre det lettere å etablere seg som legemiddelgrossist i Norge.

- Dagens krav om at alle legemiddelgrossister må føre samtlige legemidler som er godkjent for bruk i Norge, utgjør en unødvendig hindring for etablering av flere grossister. Vi foreslår derfor å fjerne dette kravet, sier seniorrådgiver Knut Matre i Konkurransetilsynet.

Les også: Syke apotekpriser