Vil gi flere narkotika

De narkotiske stoffene amfetamin og ritalin brukes vanligvis i behandlingen av barn med ADHD. Nå vil helsemyndighetene lempe på reglene og gi flere tilgang til medisinene.

Siden 1997 har de narkotiske legemidlene også blitt skrevet ut til en kontrollert gruppe voksne med diagnosen ADHD.

Legene vet lite om langtidsvirkningene av medisinen. Men allikevel ønsker Sosial- og helsedirektoratet nå å lempe på regelverket for bruken.

Om direktoratet får det som de vil, skal det bli enklere for fastleger å skrive ut ritalin og amfetamin på vanlig resept.

Det skjer til tross for at et stort legemiddelselskap nå introduserer et nytt medikament mot ADHD som er helt uten narkotisk effekt.

- Vi har god dokumentasjon på korttidseffekter for noen pasienter, og vi tror det er mange voksne med ADHD som ikke har fått god nok behandling fram til nå. Derfor har vi ønsket å gjøre det enklere for legene å skrive ut disse medisinene, sier prosjektdirektør, Mari Trommald, i Sosial-og helsedirektoratet til helsemagasinet Puls.

Mange voksne
ADHD er en forkortelse for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder som betyr at det er vanskelig å holde på oppmerksomheten og holde seg i ro.

Diagnosen forbindes ofte med hyperaktive barn, men ADHD kan også være et stort problem for mange voksne med forskjellige former for adferds- og konsentrasjonsvansker.

Kan bli avhengig
Medisiner som ritalin er først og fremst kjent for å ha en svært god effekt på barn med ADHD. De fleste opplever mindre aggressiv eller asosial oppførsel, bedre evne til å leke og lære, og et bedre forhold til familien med medisinene.

Men de narkotiske medisinene har også endel bivirkninger. Søvnløshet, senket appetitt, kvalme, høyere blodtrykk og utslett er ikke helt uvanlig. Noen leger frykter også at legemidlene kan være avhengighetsdannende over tid.

Stort gjennombrudd
Derfor er det gode nyheter for mange når legemiddelseskapet Eli Lilly nå introduserer et nytt preparat som skal hjelpe mot ADHD. Medikamentet er ikke narkotisk og ser ut til å ha få uønskede bivirkninger.

I følge legemiddelselskapet selv, er medikamentet Strattera det største gjennombruddet i ADHD-forskningen på tretti år. Generalsekretær Knut Bronder i den norske ADHD-foreningen er også begeistret.

- Over 12.000 barn medisineres daglig mot ADHD i Norge med medikamenter som er amfetaminderivater. Dette er en veldig god nyhet og et kjærkommet behandlingsalternativ for vår pasientgruppe, forteller Bronder

VIL DU LÆRE MER OM ADHD? LES OGSÅ SAKEN: VOKSEN MED ADHD

 

Mozon.no, 20.04.2005