Hvordan opprette enkeltpersonsforetak?

Vil du starte eget firma?

Her får du oppskriften steg for steg. 

HJEMMEKONTOR?: Ønsker du å bygge din egen karrieresti gjennom et enkeltpersonsforetak, men er usikker på hvordan du skal starte? Oppskriften på hvordan du registrerer deg, ser du i artikkelen under. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
HJEMMEKONTOR?: Ønsker du å bygge din egen karrieresti gjennom et enkeltpersonsforetak, men er usikker på hvordan du skal starte? Oppskriften på hvordan du registrerer deg, ser du i artikkelen under. Illustrasjonsfoto: Scanpix. Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bærer du på en drøm om å starte ditt eget firma og bli selvstendig næringsdrivende, kan du gjøre dette på flere måter. For de fleste er det letteste å opprette et enkeltpersonsforetak (ENK), selv om dette innebærer en annen risiko enn å drifte et aksjeselskap (AS) eller et ansvarlig selskap (ANS/DA).

Det er gratis å registrere et ENK dersom det bare skal registreres i Enhetsregisteret.

Før du går i gang med dette, er det flere punkter du bør være klar over, mener Jon Berge , Informasjonsdirektør IF Skadeforsikring:

- Det mange ikke tenker på, er at du selv står økonomisk ansvarlig i et ENK, i motsetning til for eksempel et AS. Det vil si at du hefter med hele din personlige formue og er ansvarlig for alle forpliktelser enkeltpersonsforetaket pådrar seg, forklarer Berge.

VIKTIG MED FORSIKRING: Om noe uforutsett skulle skje, er det viktig å ha en relevant forsikring som beskytter deg som selvstendig næringsdrivende, råder Jon Berge, informasjonsdirektør i IF skadeforsikring. Foto: IF.
VIKTIG MED FORSIKRING: Om noe uforutsett skulle skje, er det viktig å ha en relevant forsikring som beskytter deg som selvstendig næringsdrivende, råder Jon Berge, informasjonsdirektør i IF skadeforsikring. Foto: IF. Vis mer

Det vil derfor være viktig med en ansvarsforsikring som dekker bransjen du jobber i, samt en rettshjelpsforsikring som kan dekke utgifter til juridisk bistand i en tvist, råder han.

Største risikofaktor

Er du selvstendig næringsdrivende er du mer sårbar for sykdom, derfor er det viktig å tenke på å sikre din egen og foretakets utgifter hvis noe uforutsett skjer, mener Berge.

- Sykeavbrudd er en forsikring som dekker både lønnsutgifter, samt faste, løpende utgifter som telefon, husleie, strøm og så videre hvis man skulle bli sykemeldt over en lengre periode. I tillegg vil helseforsikring være et viktig supplement da det sikrer hurtig behandling, og at man da kommer raskere tilbake til jobb hvis noe skulle skje, forteller han.

Dette må du vite

• For å starte ENK må du være 18 år og myndig.

• Du trenger ikke være bosatt i Norge, men foretaket må ha adresse i Norge.

• Eier av et ENK plikter ikke å sette til side penger for selskapet siden du uansett står personlig ansvarlig. Foretaket driver du for egen regning og risiko. Det betyr at du har fullt økonomisk ansvar for virksomhetens gjeld og forpliktelser.

• Skattemessig liknes virksomhet i ENK sammen med deg som eier. Det betyr at nettooverskuddet er skattepliktig, eller nettotapet fradragsberettiget, sammen med eiers andre inntekter, for eksempel lønnsinntekter.

• Hvis du skal starte enkeltpersonsforetak med ansatte utover deg selv, plikter du å etablere yrkesskadeforsikring og pensjonsforsikring for disse. Skal du være den eneste ansatte, er det likevel svært lurt å søke om sykepengeforsikring hos Nav slik at du er sikret i tilfellet du skulle bli syk.

• Det er lurt å lese deg opp på hva det vil si å ha et eget firma. God informasjon får du på Altinn.no.

• Du får også god informasjon på Brønnøysundregistrenes nettside.

Slik registrerer du deg

Det er på Altinn.no du skal registrere ditt ENK. Her fyller du ut en samordnet registreringsmelding.

• Klikk på samordnet registreringsmelding.

• Logg deg inn med ett av alternativene.

• Velg Ny enhet for hva som skal meldes.

• Velg Enkeltpersonforetak som organisasjonsform.

• Under Merverdiavgiftsregisteret velger du Beløpsgrensen er passert hvis du har gått over omsetningsgrensen på 50.000 kroner over en periode på 12 måneder. Er du under grensen, velger du Beløpsgrensen er ikke passert. Husk at du kan forhåndsregistrere deg i merverdiregisteret hvis du forventer at du vil passere omsetningsgrensen.

• Velg deretter om foretaket bare skal registreres i Enhetsregisteret, som er gratis, eller om foretaket skal registreres i både Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, som er gebyrbelagt.

• Velg ønsket navn på foretaket. Husk på at foretaksnavnet må inneholde etternavnet ditt. Du kan også velge at foretaksnavnet kun skal inneholde etternavnet ditt, men da har du ingen garanti mot at andre registrerer et identisk foretaksnavn. I motsetning til i andre selskapsformer, blir også navn med mindre enn tre bokstaver og navn identiske med fylkesnavn godkjent.

• Velg Ja eller Nei på om du har forsøkt å registrere foretaket tidligere.

• Velg Ja eller Nei på om virksomheten skal drives under samme navn som foretaksnavnet.

• Fyll ut kontaktopplysninger. Merk at alle har tilgang til enhetsregisteret. Ved å la være å fylle ut e-post og telefonnummer sparer du deg derfor for å bli kontaktet av pågående selgere. Det er ikke et krav om at du skal oppgi e-post og telefonnummer.

• Gå videre ved å svare på ulike Ja og Nei - spørsmål som ikke trenger nærmere forklaring.

• I feltet hvor du skal beskrive hva du skal utføre i foretaket ditt, trenger du ikke ha en fyldig og komplisert tekst. Skal du drive enkeltpersonforetaket for å drive butikk, så skriver du drive butikk. Om du ikke vet nøyaktig hvilke oppgaver du kommer til å utføre i fremtiden, er det greit siden du alltid kan gå inn å endre på beskrivelsen av hva foretaket utfører.

• Under Innehaver fyller du inn ditt fødsels-og personnummer samt etternavnet ditt.

• Under Rolle velger du Innehaver og trykker på Legg til. Hvis enkeltpersonsforetaket ditt skal ha daglig leder og/eller forretningsfører legger du også til dette. Det er ikke krav om daglig leder eller forretningsfører i ENK.

• Når du har kommet til Prokura, har du sannsynligvis ikke behov for å oppgi noen som prokurist. Prokura er å gi noen fullmakt til å opptre på vegne av foretaket. Det vil si at prokuristen kan foreta beslutninger i den daglige driften. Prokuristen vil altså ikke ha myndighet til å ta beslutninger som går utenfor hva som blir ansett som normal drift.

• I Registrering i Merverdiavgiftsregisteret krysser du av for om foretaket ditt er MVA-pliktig eller ikke. De aller fleste foretak er MVA-pliktig. Det er likevel noen unntak: helse- og sosialtjenester, undervisning og kultur (frilansere og kunstnere havner innunder kultur-kategorien). Lurer du mer på dette, kan du kontakte Skattekontoret ditt.

• Hvis du forventer at du vil omsette for over 50.000 kroner i løpet av kort tid, velger du Ja til å søke om forhåndregistrering i Merverdiavgiftsregisteret. Hvis ikke, velger du Nei.

• Fyll ut resten av opplysningene.

• Gå over Sammendrag for å se om alt er korrekt utfylt.

• Signer og send meldingen.

Nå har du opprettet enkeltpersonsforetaket.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!