Vidunderkur mot brystkreft

En ny medisin som kan halvere utviklingen av brystkreft, kan komme på markedet i løpet av kort tid.

Hvis pillen, med navn Tykerb, taes en gang om dagen, kan den halvere utviklingen av brystkreft. Det betyr at de som har kommet langt i utviklingen av sykdommen, kan få flere leveår.

Legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline skal denne uken søke om lisens på pillen. Det betyr at kvinner, som oppdager sykdommen sent i forløpet, kan få pillen på resept tidlig neste år.

Ifølge den britiske avisen Daily Mail er det trolig at kvinner som oppdager kreftformen tidligere, kan få pillen på resept innen to år. Men her må mer forskning til først.

Pillen, som også beskrives som en trojansk hest, virker ved å søke etter kreftceller, og angriper dem innenfra.

Færre bivirkninger
Undersøkelser viser at pillen virker på kvinner som er blitt resistente mot brystkreftmedikamentet Herceptin. I tillegg har den nye pillen færre bivirkninger, enn Herceptin, som taes intravenøst.

Hvert år får omlag 2700 kvinner her i landet diagnosen brystkreft. Sykdommen kan også, i svært sjeldne tilfeller, ramme menn. Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner.

Er du flink til å sjekke brystene dine? Slik gjør du det!

Pillen kan også virke mot spredning av kreft til hjernen, noe som ikke er uvanlig ved avansert brystkreft. Den har også lovende resultater ved behandling av nyre- og leverkreft.

- Vi mener at Tykerb i fremtiden har et potensial til å bli et viktig element når det gjelder behandling av kvinner med avansert brystkreft, sier en talsmann for GlaxoSmithKline.

Pillen blir trolig dyrere enn andre preparater mot brystkreft, men legemiddelfirmaet vil gjøre medikamentet så rimelig som mulig.

Positive eksperter
Britiske krefteksperter er positive til den nye pillen.

- Dette kommer til å bli et spennende og effektivt preparat i kampen mot brystkreft, sier lege Richard Sullivan ved den britiske kreftforeningen, Cancer Research UK.

Andre eksperter sier de åpner armene sine for all behandling som ser ut til å være effektiv mot brystkreft.

 

Mozon.no, 10.10.2006