Videogramforeningen ypper til DVD-krig

Den Norske Videogramforening har sendt ut et nytt trusselbrev til forhandlere av sone 1 filmer i Norge. Mens forhandlerne kan frykte erstatningssøksmål og politianmeldelse, får også DU svi i form av dårligere utvalg og dyrere priser.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

DVD-filmer kodet med sone 1 er beregnet på amerikanske forbrukere, mens sone 2 er for oss her i det kalde nord.

Filmselskapene er fast bestemt på å opprettholde et vanntett skott mellom det europeiske og det amerikanske DVD-markedet, slik at de kan operere med forskjellige priser og lanseringstidspunkter i de to verdensdelene.

Norsk Videogramforening sender ”trusselbrev”

Norsk Videogramforening sendte den 7. februar i år, ut et brev til ”forhandlere av filmverk”, dvs. si til alle norske butikker som selger video- og DVD- filmer.

Brevet inneholder en oppsummering av de sakene som har vært for rettsapparatet, og i tillegg en advarsel om hvordan Videogramforeningen vil forholde seg mot forhandlere de mener driver med parallellimport av DVD-filmer fra USA.

Det kan ikke være noen tvil om at Videogramforeningen ønsker å skremme forhandlerne fra å selge DVD-filmer i sone 1. Virker ikke ”trusselbrevet” er de beredt til å gå rettens vei.

Det følgende er utdrag fra brevet:

Parallellimport

Borgarting lagmannsrett avsa den 15. desember 1999 en kjennelse hvor det ble lagt til grunn at Akers Mic AS import og videresalg av DVD-filmer fra USA (sone 1) var i strid med parallellimportforbudet i Åndsverkloven.

I dommen ble Akers Mic pålagt å stanse importen og salget av disse DVD-filmene umiddelbart.

Ikke bare Akers Mic

Også i Bergen har domstolene avgjort en lignende sak. Bergen namsrett konkluderte i en sak mot Platon AS at også deres parallellimport var i strid med Åndsverkloven, men her fikk ikke filmselskapene medhold i at sikringsgrunnene var oppfylt.

Det vil si at distributørene og Norsk Videogramforening ikke fikk medhold i at importen og salget måtte stoppe øyeblikkelig, selv om altså retten var enig i at importen var ulovlig.

Styret i Akers Mic har på sin side ikke tenkt å gi seg uten sverdslag. De har påkjært tapet i lagmannsretten til Høyesteretts kjæremålsutvalg.

I følge Norsk Videogramforening har altså både Bergen namsrett og Borgarting lagmannsrett godkjent en bransjepraksis der de autoriserte distributørene er pålagt å ikke selge DVD-filmer i en såkalt ”holdback-periode” mellom kinovisning og lansering i hjemmemarkedet. I denne perioden skal det heller ikke være adgang for andre næringsdrivende å parallellimportere og selge de samme filmene på det norske markedet.

Også mindretallet i Borgarting lagmannsrett har ansett at importforbudet har virkning slik at den offisielle distributøren skal ha rimelig tid til å bestemme seg for import, og gjøre annet forberedende arbeid, før forbudet eventuelt bortfaller.

Erstatningskrav

Norsk Videogramforening og de andre distributørene vil nå øke sin kontroll i markedet, og slå hardt ned på alle forhandlere som fortsetter å bryte forbudet mot parallellimport, og selge sone 1 filmer i Norge.

Det vil bli tatt ut stevning med krav om at parallellimport stanses, og erstatning for det tap distributøren har lidt. Videre vil det bli begjært midlertidig forføyning med krav om at den enkelte forhandler forbys å videreselge de sone 1 filmene som allerede er importert.

Det vil også bli vurdert politianmeldelse, og Videogramforeningen avslutter sitt brev ved å vise til at det er en strafferamme på inntil 3 år, samtidig som de oppfordrer alle som parallellimporterer om å stanse.

Ikke alle er skremt – ennå

På vei hjem fra jobben på fredag var jeg innom tre ulike butikker som fortsatt hadde et stort utvalg av sone 1 filmer i hyllene sine.

For å uttrykke min sympati kjøpte jeg for øvrig en film, i sone 1… En av grunnene til at jeg ikke kjøpte den norske utgaven (sone 2), var at den amerikanske var en ”spesial edition”, med mye ekstrasnacks.

Her har de norske distributørene mye å lære, mange av de norske versjonene er ribbet for tilleggsinformasjon, og dreper derfor mye av gleden ved det å eie en DVD-film.

Et raskt søk på nettet ga også positivt resultat, vi fant flere norske nettbutikker som fortsatt selger sone 1 filmer. Spørsmålet nå blir hvor lenge de tør å fortsette.

Personlig håper jeg det blir lenge.