Video-overvåkning: Kan du filme naboen?

Visst er det deilig å avsløre kjeltringene med overvåkingskamera, men hvordan vil DU føle deg hvis du blir overvåket overalt?

Video-overvåkning: Kan du filme naboen?

  1. Private hjem
  2. På arbeidsplassen og offentlige steder

tirsdag kunne du lese om tre personer som nå sitter varetektsfengslet for drapsforsøk.

Beviset var en videokassett med opptak av sabotasjeaksjonen, og kameraet var satt opp av den fornærmede.

Heldigvis for fornærmede gikk det bra i denne aktuelle saken, og de fleste synes nok at de siktede fikk som fortjent. Hvis de nå er skyldige da...

Men flere av våre lesere lurer likevel på om det er noen restriksjoner på hvor du kan sette opp kameraovervåkning. Frykten for overvåkingssamfunnet er uten tvil tilstede.

Hvor går grensene?

Video- og fjernsynskameraer er nå satt opp mange steder i landet, men det finnes ingen fullstendig oversikt som forteller hvor bruk av overvåkingsutstyr er mest vanlig, eller hvor mange kameraer som er i bruk.

I Norge er det relativt strenge grenser over hvor overvåkingskameraer kan settes opp. Og grensene varierer avhengig av om kameraene står på privat område, offentlige steder, eller på arbeidsplassen.

Hva ligger bak begrensningene?

Det er frykten for at overvåkingen skal krenke den enkeltes integritet som ofte gjør at den ikke tillates.

Bak Datatilsynets vurdering ligger en avveining av eventuelle fordeler og ulemper med overvåkingen. Er fordelen liten i forhold til den integritetskrenkelsen overvåkingen kan innebære, er det tvilsomt om vilkårene i loven er oppfylt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

På sine nettsider nevner Datatilsynet overvåking i drosjer og i prøverom, som et eksempel på dette.

Selv om det er installert overvåkingskamera har du nemlig ingen garanti for at ran eller vold ikke kommer til å skje. Resultatet er at kameraene kan føles som en krenkelse av privatlivets fred.

Dette høres kanskje litt sterkt ut, men det er vel de færreste av oss som ville likt å blitt filmet mens vi var på offentlige toaletter eller hotellrom.

Vi bruker video- og fjernsynsovervåking for å sikre folk og verdier, men hvor langt vi skal bruke overvåking er i høyeste grad et verdispørsmål.

Et problem er at hvor grensen for privatlivets fred skal gå, er høyst individuell. Men hva mener du? Si hva du mener i diskusjonsgruppen nedenfor!