Viagra til nyfødte

De blå pillene kan brukes til mer enn ereksjonsproblemer.

Danske leger har begynt å bruke virkestoffet i Viagra på nyfødte barn. Men det er ikke ereksjonsproblemer som er målet med behandlingen.

Senker blodtrykket
Sildenafil, som er innholdet i de velkjente Viagra-pillene, er nemlig også effektivt for å motvirke blodpropper og redusere blodtrykket i lungene. Det gjør sildenafil til en velegnet behandling for nyfødte som må gå gjennom hjertekirurgi.

- Vi kan vise til gode resultater ved bruk av Viagra til nyfødte med forhøyet blodtrykk etter hjertekirurgi. Medikamentet er også velegnet til bruk ved medfødt høyt lunge-blodtrykk, sier overlege Hanne Ravn til danske Dagens Medisin.

Nytt navn
Sildenafil til bruk mot høyt blodtrykk har tatt et annet navn enn de berømte ereksjonspillene. Legemiddelet selges under navnet Revatio, men inneholder nøyaktig samme virkestoff som Viagra.

 

Mozon.no, 25.05.2006