Viagra gir ikke hjerteinfarkt

Hyggelig nytt for menn med potensproblemer; -Viagra gir ikke økt risiko for hjerteinfarkt på friske menn. Det viser en engelske undersøkelse. Menn som går på hjertemedisin skal imidlertid ikke bruke den blå pillen.

Viagra gir ikke hjerteinfakt
- Viagra gir ikke økt risiko for hjerteinfarkt hos friske menn. Det viser en engelske undersøkelse. Menn som går på hjertemedisin, skal derimot ikke bruke den blå pillen.

Bakgrunnen for den engelske undersøkelsen, som er publisert i fagtidsskriftet British Medical Journal, er 60 dødsfall i Storbritannia på grunn av hjertestans hos Viagra-brukere. Dødsfallene er rapportert i løpet av de 13 årene potensmiddelet har vært på markedet.

Den nye undersøkelsen er gjennom ført på 5000 menn og gir ikke holdepuntker for at Viagra-brukere har økt risiko for hjerteinfarkt og lignende hjertesykdom. Av de 5000 Viagra-brukerne døde ti, av disse døde seks av hjerteinfarkt og fire av annen hjertesykdom. Sammenlikner man tallene med den generelle dødsraten i britisk befolkning, er det ikke høyere dødelighet blant Viagra-brukere enn blant andre menn i samme aldersgruppe. - Vi kan likevel ikke være helt sikre, og mer forskning må til, fastslår forskerne bak undersøkelsen.

Kilde: British Medical Journal, 17. mars 2001. Silje Stavik,mozon.no 16.03.01