Vi drikker mer vin... <I>Foto: Katrine Hvitved-Jacobsen.</I>
Vi drikker mer vin... Foto: Katrine Hvitved-Jacobsen.Vis mer

Vi vil ha vin

Vi drikker mer og mer - og aller helst vin.

61 million liter

Ifølge Statistisk Sentralbyrå ble det i Norge i 2005 registrert omsatt totalt 61 million liter vin. Det er en økning på 3,2 millioner liter fra 2004, som tilsvarer en økning på 5,5 prosent.

Tallene bygger på de månedlige avgiftsoppgavene som hver enkelt registrerte avgiftspliktige leverer til Toll- og avgiftsdirektoratet og registrert kontant import. Tallene omfatter ikke hjemmeprodusert alkohol, smuglervarer eller turistimport.

Mindre øl

Registrert omsetning av øl gikk ned med 2,3 millioner liter fra 2004 til 2005, en nedgang på 0,9 prosent. Totalt var registrert omsetning av øl 246,8 millioner liter i 2005. Fjerde kvartal 2005 var omsetningen på samme nivå som fjerde kvartal 2004, 59,5 millioner liter.

Registrert omsetning av brennevin i 2005 var 11,9 millioner liter, en økning på 314.000 liter eller 2,7 prosent fra 2004. Omsetning av rusbrus økte med 0,8 prosent i samme periode. Fjerde kvartal 2005 økte registrert omsetning med 0,5 prosent for brennevin, mens det var en nedgang på 15,4 prosent for rusbrus, sammenlignet med samme periode i 2004.

6,4 liter alkohol per person

Målt i ren alkohol (antall alkoholliter) drakk hver innbygger på 15 år og over 6,4 liter alkohol i 2005. Dette er en økning på 0,15 alkoholliter eller 2,4 prosent fra 2004. Den samlede registrerte omsetning var i 2005 23,4 millioner alkoholliter. Dette fordelte seg på 10,9 millioner liter øl, 7,4 millioner liter vin, 4,7 millioner liter brennevin og 0,4 millioner liter rusbrus, alt omregnet i alkoholliter.

For mye - eller for lite?

Hvor mye drikker du?

Drikker du mer eller mindre enn det danske sunnhetsmyndigheter anbefaler (maksimalt)? (Avsluttet)
Drikker mindre enn hva danske myndigheter sier man maksimalt må drikke(61%) 349
Drikker ca. som danske myndigheter sier man maksimalt må drikke(21%) 123
Drikker mer enn hva danske myndigheter sier man maksimalt må drikke(18%) 101
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.Nå er det nok ikke noen som vil hevde at noen drikker for lite - men på den andre siden er det også vanskelig å få norske myndigheter til å si noe om hva som er "for mye".

Men tar vi utgangspunkt i at nordmenn er lik dansker - rent fysiologisk sett, kan man jo titte på danske sunnhetsmyndigheters rettningslinjer - og de er som følger:

Kvinder frarådes at drikke mere end 14 genstande og mænd mere end 21 genstande om ugen. Drik ikke over 5 genstande på en gang – for eksempel på en aften. (Kilde: sundhed.dk).

Til orientering tilsvarer en gjenstand om lag ett glass vin.