Allmennlege Morten Finckenhagen spår at stadig flere vil oppsøke fastlegen sin i tiden som kommer.  Foto: colourbox.com
Allmennlege Morten Finckenhagen spår at stadig flere vil oppsøke fastlegen sin i tiden som kommer. Foto: colourbox.com Vis mer

Vi strømmer til fastlegen

Bekymringene for jobb og økonomi øker.

«- Jeg er mest bekymret for unge mennesker i etableringsfasen som har vært forledet av eiendomsmeglere og bankfolk til å kaste seg på boligkarusellen, og fullfinansiere overprisede boliger med lån.Allmenlege Morten Finckenhagen»


Finanskrisen gir seg utslag også på landets legekontorer. Der opplever man nemlig at stadig flere oppsøker fastlegen. Det skriver Dagens Medisin.

Les også: Dette tør du ikke spørre legen om

Ifølge allmennlege Morten Finckenhagen ved Bekkestua Fastlegekontor i Bærum, er det sannsynlig at vi vil se en økning i helseproblemene i tiden som kommer. Han husker godt depresjonene som oppsto ved forrige gjeldskrise på begynnelsen av 1990-tallet, og frykter at problemene vil komme igjen.

Hjelpeløse leger

Økte bekymringer

Har du oppsøkt fastlegen din som følge av finanskrisen? (Avsluttet)
Nei(84%) 162
Ja(8%) 15
Har tenkt på det (8%) 15
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

- Vi så at stadig flere pasienter søkte til fastlegen for problemer tilknyttet økonomiske bekymringer. Depresjoner var ganske vanlige, og for enkelte utviklet det seg til personlige tragedier, forteller Finckenhagen til Dagens Medisin.


Han påpeker at depresjonene ofte var utløst av situasjoner som pasientene ikke var forberedt på, og heller ikke var i stand til å mestre.

Les også: Penger gjør deg lykkelig

- Jeg hadde flere pasienter som hadde hatt historisk uflaks med tidspunkt for kjøp og salg av bolig, og som endte med å måtte selge begge objektene. Dermed satt de igjen uten bolig, og med lån i millionklassen. I en situasjon hvor arbeidsmarkedet også er svært usikkert, er det ikke rart at mange blir søvnløse og gripes av håpløshet, sier Finckenhagen.

Han legger til at depresjonen gjerne vedvarer helt til gjelden er borte, eller før man har fått seg jobb.

- Dermed føler man seg nokså hjelpeløs som lege. Fastlegen får en rolle som sjelesørger i slike situasjoner, men kan også bidra som koordinator for velferdstilbud gjennom NAV, sier han.

Ifølge Finckenhagen var blant annet søvnløshet, bekymringer og tristhet typiske symptomer blant dem som ble rammet av økonomiske problemer.

Les også: Kan du miste jobben?

Sykemelder seg

- Enkelte kan ty til selvmedisinering av sin fortvilelse, og velger å slukke sorgen med rus. Da er det viktig at legen ikke gjør vondt verre ved å forskrive vanedannede legemidler, understreker han.

Finckenhagen har ennå ikke sett følgene av den økonomiske nedgangstiden vi er inne i nå.

- Men hvis den fortsetter, og det er det grunn til å frykte, vil fastlegene snart merke økt forekomst av depresjoner og håpløshet hos pasientene. Jeg er mest bekymret for unge mennesker i etableringsfasen som har vært forledet av eiendomsmeglere og bankfolk til å kaste seg på boligkarusellen, og fullfinansiere overprisede boliger med lån. En del av disse familiene vil trolig ende i samme fortvilte "felle" som jeg husker fra begynnelsen av 1990-tallet.

Mange pasienter velger også å sykemelde seg i økonomiske nedgangstider.

- Noen ser nok en langtidssykmelding som en mulig redning når de hører at det kan bli nedbemanning på arbeidsplassen. Da er det viktig, men vanskelig for legen, å vurdere nøkternt om en sykmelding bunner i en reell sykdom, påpeker Finckenhagen.

Les også: Skal vurdere andre oppgaver før sykemelding

Han mener økonomiske nedgangstider også kan ha positive effekter.

- For de som ikke rammes alt for hardt, kan økonomiske nedgangstider medføre en personlig oppvåkning til en alternativ livsinnstilling og andre verdier, sier han.

Les også: Vi blir syke av jobben

Kilde: Dagens Medisin