Vi stoler på apotekeren

Norske apotek går så det suser - til tross for at reseptfrie legemidler nå kan kjøpes i vanlige butikker.

De fleste av oss går fortsatt til nærmeste apotek når vi trenger medisiner. En viktig årsak er at vi har høy tillit til apotekbransjen, viser en ny undersøkelse fra Norsk Kundebarometer.

- Våre undersøkelser viser at apotekbransjen scorer veldig høyt på målinger av kundetilfredshet og lojalitet blant kundene.

- Alle de store apotek-kjedene er populære hos kundene, og samlet sett ligger denne bransjen helt i toppen i våre målinger, sier prosjektleder Pål Rasmus Silseth ved Norsk Kundebarometer og Handelshøyskolen BI til Mozon.

Bedre informasjon
Kritiske røster fryktet begynnelsen på slutten for den norske apotekbransjen da myndighetene åpnet for salg av reseptfrie legemidler i vanlige butikker. Men etter snart tre år med konkurranse, har apotekene slått tilbake. De store apotek-kjedene har begynt å ta tilbake markedsandeler på noen reseptfrie legemidler og gleder seg over tilliten de har blant norske forbrukere.

- Det er jo ingen andre steder hvor du får så rask tilgang til høyutdannet helsepersonell som på apotekene. Og hos oss er det ingen som klager om du bruker noen minutter på å finne ut av spørsmål som du lurer på om sykdom eller medisiner, sier administrerende direktør i Norges Apotekerforening, Kai Finsnes.

Han mener at apotekere med høy fagkunnskap er en av de viktigste årsakene til at apotekene har så høy stjerne blant folk flest. Og her får han støtte av forskerne ved Norsk Kundebarometer.

- En av hovedgrunnene til den høye kundetilfredsheten er antageligvis at apotekene har både gode produkter og en ekspertkompetanse som vi stoler på. Så høye tall er umulig å oppnå uten å være svært dyktige både på produkt og service, mener Pål Rasmus Silseth.

Piller på nett
I tillegg til konkurransen fra butikker og bensinstasjoner på reseptfrie legemidler, må apotekene også forholde seg til billige utenlandske nettapotek. Norske regler kan nemlig ikke hindre omsetning av lovlige legemidler fra utlandet, dersom resepten er skrevet ut av en lege med lisens i EØS eller EU.

Helsemyndighetene her hjemme har også vurdert å åpne for norske nett-apotek i fremtiden. Men det er ikke nødvendigvis en trussel mot de tradisjonelle apotekene, i følge Norges Apotekerforening.

- Vi tror at dette kommer uansett, forbrukerne ønsker seg større valgfrihet og det kommer de til å få. Å kjempe mot nettapotek blir som å prøve å stanse klokken, det tror jeg ikke er en realistisk idè, mener Kai Finsnes.

Bransjeforeningen legger vekt på at veien mot nettapotek må skje på en skikkelig måte og i samarbeid med apotekene. Regjeringens målsetning om å beskytte de lokale apotekene i landet er også viktig.

- Det er flere utfordringer med nettapotek som må løses på en god måte. Vi må sikre god veiledning til forbrukerne og at varene sendes på en trygg måte slik at de ikke skades og alltid kommer frem til riktig mottaker.

- I tillegg er det svært viktig å sikre eksistensen til lokale apotek over hele landet. Men vi mener at det ikke trenger å være en motsetning mellom lokale apotek og internettløsninger. Med et tett samarbeid mellom bransjen og myndighetene tror jeg vi kan få til en god løsning på dette, sier Finsnes til Mozon.

 

Mozon.no,05.05.2006