Tør du å handle på nettet?
Tør du å handle på nettet?Vis mer

Vi stoler ikke på e-kremmerne

Fire av ti kobler seg av en handel på internett fordi det spørres om personlige opplysninger som de føler de ikke har noen garanti mot misbruk av.

Dette fremgår av en undersøkelse for IBM, hvor over 3000 personer i USA, England og Tyskland ble intervjuet.

De mest erfarne internettbrukerne er mest kritiske til internettfirmaenes behandling av personlige opplysninger som kunden må oppgi før handelen.

Denne skepsisen hindrer mange fra å handle på Internett. Hele 70 prosent av brukerne synes de mister kontrollen med hvordan opplysningene blir brukt.

Like mange stoler heller ikke på de forsikringer som blir gitt.

Mistillit hinder e-handel

- Folks manglende tillit er uten tvil det største hinder for tiden mot utbredelsen av e-handel, sier William Vance, som leder avdelingen for forbrukersikkerhet i IBM. - Hittil har fokus vært mest på å skape avlyttingssikre systemer for pengetransaksjoner. Nå må oppmerksomheten rettes mot forbrukernes skepsis til hvordan opplysningene blir brukt.

Noen kunder liker at opplysningene brukes til å lagre deres kundeprofiler, slik at de kan få tilbud på varer og tjenester de er interessert i. Men likevel veier ikke dette tungt nok i forhold til kundenes skepsis.

Alle krever at personlige opplysninger behandles forsvarlig og lojalt.

Internettbransjen undervurderer

Internettfirmaene selv undervurderer klart betydningen av tillitssvikten. God beskyttelse av private opplysninger er avgjørende for å lykkes med e-handel. Internettbutikkene har ennå langt igjen før de oppnår den tilliten som for eksempel banker, forsikringsselskaper og helse-bedrifter tross alt nyter godt av.

I praksis velger de fleste fortsatt å handle "off-line".

Undersøkelsen er laget for IBM i samarbeid med analysebyrået Louis Harris & Associates. Første del av undersøkeslen ble presentert under en messe for e-handel i Hamburg for en tid siden. Andre del av undersøkelsen tar for seg bedriftslederne innen helse , fritid, finans, forsikring og detaljhandel og deres syn på behandlingen av personopplysninger. Så langt tyder resultatene på at lederne undervurderer betydningen av forbrukernes skepsis.