Vi lever lenger

Den forventede levealderen for norske menn har økt med 2,5 år i løpet av de siste ti årene. Kvinners levealder har økt med 1,6 år.

En nyfødt gutt kan i dag regne med å bli 76,0 år gammel. Det er 2,5 år lengre enn for de som ble født for ti år siden. En mann som nå er 20 år i dag kan regne med å leve i 56,68 år til, mer enn tre år ekstra i forhold til hva 20-åringer i 1980 kunne regne med.

Kvinner blir også eldre
Også kvinner lever lenger i dag enn for ti år siden. For kvinner i Norge har levealderen økt med 1,6 år i løpet av ti år, og nådde i år 2000 81,4 år. I Europa var det i 1998 bare Island, Sverige og Sveits som hadde høyere levealder for menn enn Norge. Der er gjennomsnittlig levealder beregnet til henholdsvis 77,9 år, 76,9 år og 76,3 år.

Også lavere spedbarnsdødelighet
Spedbarnsdødeligheten i Norge går også ned. I år 2000 var den litt lavere enn i 1999. I følge Statistisk Sentralbyrå er spedbarnsdødeligheten i Norge blant de laveste i Europa. Blant de europeiske landene er det i 1999 bare Island (2,4), Luxenbourg (2,9), Sverige (3,4) og Finland (3,6) som hadde lavere spedbarnsdødelighet enn Norge.

Kilde: Dagbladet

Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Mozon.no, 15.06.01