Synes du det er dyrt i Norge? Statistikk viser at lønnen har økt langt mer enn prisene de siste 30 årene. Foto: COLOURBOX.COM
Synes du det er dyrt i Norge? Statistikk viser at lønnen har økt langt mer enn prisene de siste 30 årene. Foto: COLOURBOX.COMVis mer

Vi har fått mer og mer for pengene

Pris- og lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene viser at vi får stadig mer å rutte med.

Norge kommer stadig vekk på bunnplasseringer ved sammenligninger av prisnivå i forskjellige land, og både utenlandske turister og nordmenn selv klager gjerne på hvor dyrt det er i Norge.

Men hvor dyrt er det egentlig for oss nordmenn, når vi tar med lønna vår i regnestykket?

Vi har sett på tall for pris- og lønnsutviklingen i Norge. De viser at vi får stadig mer for pengene.

Større lønns- enn prisvekst

At en rekke varer er blitt dyrere i løpet av de siste tretti årene, er et faktum. Tall fra SSB for perioden 1980 til og med 2012 viser blant annet at varegruppen som har hatt den kraftigste prisveksten de siste årene, er alkohol og tobakk.

Samtidig er det noen varer som ikke er blitt dyrere enn de var i 1980.

Dette gjelder klær og sko, som nå koster like lite som for 30 år siden.

Samtidig er det noe som har hatt en voldsom vekst i samme periode, og det er lønnsutviklingen i Norge.

Tall fra SSB viser at den gjennomsnittlige årslønna for norske arbeidstakere har steget betraktelig de siste 30 årene, og langt mer enn den generelle prisutviklingen.

For mens lønns- og prisveksten var relativt jevn på 80-tallet, har nordmenn fått stadig bedre kjøpekraft fra og med 90-tallet. Dette ser du i grafen under, hvor lønnsveksten er den røde kurven, mens den generelle prisveksten er den sorte kurven.

Artikkelen fortsetter under annonsen

LØNNSVEKST: Dinside har tidligere vist til hvordan lønnsveksten i Norge har vært langt høyere enn prisveksten. Foto: BERIT B. NJARGA/TUVA MOFLAG
LØNNSVEKST: Dinside har tidligere vist til hvordan lønnsveksten i Norge har vært langt høyere enn prisveksten. Foto: BERIT B. NJARGA/TUVA MOFLAG Vis mer


Som du også kan se har prisene på mat og bolig, lys og brensel og det generelle prisnivået steget langt mindre enn nordmenns gjennomsnittlige årslønn. Det er altså kun prisene på alkohol og tobakk som har steget mer enn nordmenns gjennomsnittlige årslønn.

Derfor syns vi det er dyrt

Forbruksforsker Elling Borgeraas ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) tror mange nordmenn oppfatter prisene i sitt eget hjemland som høye fordi de glemmer å tenke på det høye lønnsnivået vi tross alt har her til lands.

– Vi har kanskje høye priser sammenlignet med andre land, men vi har også et høyt lønnsnivå. Prisene er deretter, mener Borgeraas.

Dette tror han ikke minst slår til når vi sammenligner oss med Sverige, noe nordmenn på grenshandel ofte gjør. For Sverige har langt lavere priser, men også et betraktelig lavere lønnsnivå.

Dette bekreftes av andre tall fra SSB fra 2010, som sammenligner kjøpekraften i de forskjellige OECD-landene. Uansett regnemåte kommer Norge bedre ut enn Sverige, og vi kommer generelt godt ut i sammenligningen.

Boligutgiftene har skylda

Borgeraas tror det faktum at en relativt stor del av inntekten går med til bolig, gjør at vi oppfatter prisnivået på andre varer som høyt.

– Boligutgiftene vil spise en del av den høye lønna. Det som blir til rådighet etterpå utgjør ikke nødvendigvis så mye, og er nok en av grunnene til at man tenker at det er dyrt i Norge, tror Borgeraas.

I tillegg er forventningen om forbruk større enn det var på 80-tallet. Noen har nok også en urealistisk forventning til hvor mye de faktisk kan forbruke.

– Det som er et tankekors, er at det lånefinansierte forbruket øker, til tross for større kjøpekraft nå enn tidligere, sier Borgeraas.