Vi feirer vannet

Vi er avhengige av vann. Vi består av det, drikker det, vasker oss i det. I dag er det Verdens Vanndag og norske skoleelever får utdelt gratis vannflasker.

Verdens Vanndag finner sted 22.mars hvert år. I år er temaet vann og kultur, og det er UNESCO som har ansvaret for dagen.

- Vann har forskjellige betydninger i forskjellige kulturer, sier Truls Krogh, avdelingsdirektør ved avdeling for vannhygiene, Folkehelseinstituttet, til Mozon.

Trygt i Norge
Vann kan også ha enkelte negative sider. Urent drikkevann er en av hovedårsakene til spedbarnsdødelighet i U-land. Mangel på rent vann skaper også fattigdom, sykdom og miljøforstyrrelser i mange land.

I 2004 fikk bergensere kjenne vannets bakside på kroppen etter Giardia-utbruddet. Men norsk vann er stort sett trygt.

- Det er mye rent vann her i forhold til land vi sammenligner oss med. Det er trygt og godt, sier Krogh.

Deler ut flasker
Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune markerer dagen med å dele ut vannflasker til alle ungdomsskoleelever i Oslo. De håper at vannflaskene vil fylles med springvann og brukes aktivt på skolen, trening, tur og andre aktiviteter. Også i fjor delte de ut vannflasker, med gode resultater.

- Vi har foretatt en undersøkelse på en av ungdomsskolene som fikk vannflasker. De har senere installert vannkjøler på skolen, og 84 prosent svarte at de drikker mer vann på skolen enn tidligere, sier Vivi Paulsen ved Vann- og avløpsetaten til Mozon.

Det er cirka 15.000 elever som vil få vannflasker. Paulsen trekker frem flere grunner til at de deler ut flasker også i år.

- Helseaspektet ved å drikke vann er viktig, sier hun.

Hun trekker også frem at flasken blir slitt ut og at det har kommet et nytt kull elever på ungdomsskolen som bør få en flaske.

Dagen blir også markert flere steder i landet. Blant annet vil Norsk hydrologiråd, UNESCO-kommisjonen, Norsk Bistandsforum, Norsk Vannforening og NVE markere dagen i Gamle Logen, Oslo, 30.mars og Norsk vannforening feire dagen på Hotel Norge, Bergen i dag.

Norvar, Norsk vann og avløp BA, har oppfordret norske vannverk og kommuner til å bruke Verdens Vanndag til å sette fokus på drikkevannet.

Nå som sommeren nærmer seg, er det viktig å drikke mye vann. Men det er viktig å vite at du kan drikke for mye vann.

Ulike betydninger
Det var på Riokonferansen i 1992 det ble bestemt at vannet skulle få sin egen dag, og året etter ble dagen innstiftet av FN. Med temaet vann og kultur understrekes vannets verdi verden over.

- Verdens Vanndag er et internasjonalt samarbeid, og deltakere fra hele verden er involvert. Det blir aldri for mange personer som kan spre ordet og ta del i feiringen av verdens vann, sier Eliza Bennett, kommunikasjonskontakt i UNESCO/WWD 2006, til Mozon.

Så godt som alle religioner bruker vann i sine ritualer, spesielt i forbindelse med renselse. I kristendommen brukes vannet i dåpen. I buddismen brukes vann i begravelser. Hinduistiske templer ligger i nærheten av en vannkilde, og alle må bade før de kommer inn. Muslimene må være rene før dagens fem bønner. Jødene bruker vann for rituell renselset.

 

Mozon, 22.3.2006