- Vi etterlyser handling, sier Stiftelsen Organdonasjon.  Foto: Colourbox
- Vi etterlyser handling, sier Stiftelsen Organdonasjon. Foto: ColourboxVis mer

Vi donerer ikke

Vi er langt unna regjeringens plan om å øke antall donasjoner. Tallene har stagnert.

Ifølge en pressemelding fra Stiftelsen Organdonasjon har tallene for organdonasjon stagnert. Tallene for 1. kvartal viser ingen fremgang.

- Skal vi komme videre må regjeringen velge å satse fullt ut på de tiltak fagmiljøene mener må til for å øke donasjonsraten. Regjeringen presenterte selv en rekke tiltak i en tiltaksplan høsten 2007 og sto senere bak fagmiljøets rapport våren 2008, men lite er gjort, skriver Stiftelsen i pressemeldingen.

Tilstrekkelige ressurser må frembringes slik at nødvendige tiltak kan iverksettes og regjeringen må våge å tidfeste når målet om en økning på 50 prosent skal nås.

Vi vil ikke gi bort organene
Flere får nye organger
Vill du gitt bort en nyre?

Den dystre statisitkken viser også:

  • 20 realiserte donasjoner per 31. mars 2009 mot 34 for samme periode året før.
  • 107 pasienter er transplantert mot 128 i samme periode i fjor.
  • 269 pasienter på venteliste for transplantasjon pr 31.3.09 mot 230 på samme tid året før.

  • 60 meldte potensielle donorer fra donorsykehusene mot 70 året før.
  • Avslagsprosenten er 35 % (11) mot 20 % (9) for samme periode i fjor.

Må gi ut mer informasjon

Informasjonsvirksomheten til befolkningen må styrkes, hevder Stiftelsen Organdonasjon.

Her kan du bli organdonor

- Vi vet at når befolkningen først møter på temaet organdonasjon er de også positive. Det må bevilges nok ressurser til å kunne møte folk der de er med riktig informasjon om temaet, påvirke befolkningen til å ta et standpunkt, være til stede der folk søker informasjon, styrke kunnskapen hos primærhelsetjenesten og styrke opplæring på temaet i undervisningssektoren, heter det i pressemeldingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Organdonor

Har du tenkt å donere dine organer? (Avsluttet)
Ja, dette er viktig! (62%) 90
Mulig, jeg skal sette meg litt mer inn i dette nå.(19%) 28
Nei, definitivt ikke! (19%) 27
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Videre må donorsykehusene styrkes, mener Stiftelsen Organdonasjon. Leger og sykepleiere som arbeider med organdonasjon må få obligatorisk opplæring i hvordan de skal samtale med og ta hånd om de pårørende. Sykehusene må styrkes med bemanning og det må bevilges tid og penger til donasjonsvirksomheten.

Det må snarest vurderes alternative kriterier for å stadfeste død. I dag mister man donorer fordi flere donorsykehus ikke har nødvendig utstyr og kompetanse til å stadfeste død i henhold til dagens retningslinjer.

Les også: Rekordår for organdonasjon

Generasjonsskifte på transplantasjonssykehus

Rikshospitalet er landets transplantasjonssykehus. Men ifølge pressemeldingen er et generasjonsskifte innen transplantasjonsmedisinen nært forestående. Det må dermed satses på utdanning av nye leger på dette fagfeltet, og virksomheten må gjøres attraktiv både med tanke på arbeidsforhold og ressurstilgang.

Færre potensielle donorer og høyere andel pårørende som sier nei enten på vegne av avdøde eller etter eget valg da avdødes vilje var ukjent, fører til færre donasjoner og derfor færre transplantasjoner.

Nå håper Stiftelsen Organdonasjon at tiltak iverksettes, og at man dermed vil oppleve en økning i donasjonstallene og slik kunne redde flere menneskeliv.

- Men da må også regjeringen være sitt ansvar bevisst og bevilge det som behøves. Det blir ikke resultater av ord og tiltaksplaner – det må handling til, avslutter pressemeldingen.