Vi bruker mindre strøm enn før

Vi bruker mindre strøm enn før, og det skyldes ikke bare at vinteren har vært gjennomgående mild.

- Det er en nedgang i strømforbruket på rundt fire prosent hittil i år når vi har korrigert for temperaturforskjeller, sier rådgiver Nils Spjeldnæs i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB.

En skulle kanskje tro at folk og næringsliv ville bruke mer strøm når prisen har falt såpass markant som den har gjort i fjor høst og utover vinteren, men det er faktisk det motsatte som har skjedd. NVE har ingen eksakt forklaring på dette paradokset.

- Det vi ser er at det hittil i år har vært en nedgang i forbruket til husholdningene på 0,5 TWh. Resten av nedgangen (0,3 TWh) står næringslivet/ industrien for. Nedgangen i husholdningens strømforbruk kan skyldes en treghet rett og slett. Vi ser det hver gang prisene på strøm faller eller øker, at det går en stund før reaksjonen kommer, sier Spjeldnæs.

Varmepumper?

NVE vil nå gå grundig inn i denne endringen i folks strømforbruk og forsøke å finne et mer eksakt svar. Spjeldnæs er ikke fremmed for at investeringer i varmepumper og andre enøk-tiltak kan være en medvirkende årsak til nedgangen i strømforbruket. Alternativ oppvarming (pelletskaminer og lignende) kan også ha virket i samme retning.

- Vi har sett en svak nedgang i husholdningenes strømforbruk over tid, faktisk helt siden 1994. Men det vi ser så langt i år er en betydelig nedgang, sier Spjeldnæs.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisen ned

Samtidig som strømforbruket går ned, fortsetter prisen på strøm å falle. Norge har hittil i år også eksportert mer strøm enn vi har importert, selv om det bare er en marginal nettoeksport.

Gjennomsnittlig strømpris (standard variabel) for de 15 rimeligste landsdekkende strømleverandørene i Norge gikk ned med en øre i uka som gikk, og er nå 33,9 øre for levering i uke 10. Med avgifter til staten og nettleie på toppen må denne prisen dobles, og vel så det.

En markedspriskontrakt (spot) ville i uka som gikk (uke 7) ha kostet 29,5 øre per kilowattime, som også er en nedgang på 1 øre. Spot var 7,6 øre billigere enn standard variabel strømkontrakt samme uke (uke 7).

En markedspriskontrakt med påslag på 1,9 øre har gitt en lavere pris til husholdningene enn standard variabel pris i samtlige av de 23 siste ukene.