Vi bruker mer på helse

De offentlige utgiftene til helse stiger jevnt og trutt. Nå er Norges helsebudsjetter helt i verdenstoppen.

I 2004 brukte hver nordmann omtrent 36.000 kroner på bedre helse. Men bare 6.000 kroner kom fra egen lommebok, resten ble spandert av myndighetene.

Det betyr at utgiftene til helse har steget jevnt de siste årene. I forhold til antall kroner per innbygger er det bare USA og Sveits som ser ut til å bruke mer penger på folkehelsen.

Ti prosent av BNP
- Sammenlignet med andre land bruker Norge relativt mye penger på helse på hver innbygger. De totale helseutgiftene i Norge er beregnet til nesten 168 milliarder kroner i fjor. Dette tilsvarer drøye 36 000 kroner per innbygger, eller om lag 10 prosent av Bruttonasjonalproduktet (BNP).

- Til sammenligning brukte vi i 1997 i overkant av 21 000 kroner per innbygger. Korrigert for lønns- og prisstigning tilsvarer dette en gjennomsnittlig vekst per år per innbygger på 3,5 prosent, skriver Statistisk Sentralbyrå (SSB) i en ny rapport om helseutgiftene i 2004.

Staten betaler mer
De helsetjenestene som betales fra egen lommebok er i størst grad tannlegeregninger og medisiner. Men i løpet av de siste syv årene har det offentlige betalt stadig mer av de totale utgiftene til helse.

- Mens det offentlige finansierte rundt 84 prosent av helseutgiftene i 2004, var denne andelen litt over 81 i 1997. Til sammenligning er gjennomsnittlig andel for OECD-landene stabil rundt 72 prosent. Andelen varierer mellom landene og er blant annet over 80 prosent i andre nordiske land, Storbritannia og Japan.

- Ser man offentlige utgifter til helse i forhold til totale offentlige utgifter viser tallene at helseandelen økte gjennom perioden. Mens utgifter til helse utgjorde i underkant av 16 prosent i 1997, hadde denne andelen steget til 19 i 2004. Det betyr at helse har økt mer enn andre offentlige tjenester, skriver SSB.

 

Mozon.no, 31.08.2005