Pasienter finner hverandre på nettet og deler tips og erfaringer gjennom blogger og YouTube.  Foto: colourbox.com
Pasienter finner hverandre på nettet og deler tips og erfaringer gjennom blogger og YouTube. Foto: colourbox.com Vis mer

Vi blir eksperter på egen helse

Takket være blogging og YouTube.

En ny undersøkelse om pasienters bruk av nettet viser at man finner det lærerikt å legge ut informasjon om egen helse, og lese om andres, på nettet i form av blogger og videosnutter på YouTube.

Les også: Betror oss til fremmede

Spesielt personer med diabetes og multippel sklerose (MS) er ivrige brukere av nettjenestene, skriver Dagens Medisin.

Lærerikt

Det er forskere fra Nasjonalt Senter for telemedisin, Universitetet i Tromsø og Technical University of Valencia i Spania som har gått sammen om undersøkelsen.

- Brukere på nettet lager ofte sine egne nettregler for hva de skal legge ut av informasjon, og hvordan de skal forholde seg til andre på nettet. Men vi har nok også en jobb å gjøre gjennom å promotere etiske retningslinjer blant pasientene, sier doktorgradsstudent Luis Luque fra Northern Research Institute Tromsø AS (Norut) til Dagens Medisin.

Les også: Nettmedisin er risikosport

Flertallet av de spurte oppga at de leser helseinformasjon som andre pasienter legger ut, og at de finner det nyttig og føler at de lærer av det. I tillegg opplever de det som støttende å lese andres historier. De mener også at informasjonen er nyttig for å forberede seg til legebesøk og ta bedre vare på egen helse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge undersøkelsen forteller 64 prosent av pasientene at de har diskutert det de fant på nettet med legen sin. En tredjedel oppgir at legene skal være positive til dette, men ingen av pasientene sier at legene deres er direkte negative.

Mental støtte

Det følger imidlertid nye utfordringer med denne nye måten å dele informasjon på. Hele 28 prosent mener at en del av pasientinformasjonen de finner på nettet sannsynligvis ikke er riktig, angivelig fordi "falske pasienter" kan ha lagt ut denne informasjonen.

Forskerne fant frem til 122 pasienter via engelskspråklige nettsider, derav ulike pasientportaler og lenkene som lå der, og søkebasen Google. 29 av pasientene svarte på undersøkelsen, og nesten samtlige hadde høyere utdanning.

Les også: Klamydiasjekker seg på nett

Av disse hadde mange benyttet helseinformasjonen fra andre pasienter til å endre eget behandlingsopplegg. Flere hadde dessuten publisert bilder og videosnutter av seg selv, i tillegg til egen diagnose, behandling og legeopplysninger.

Av de spurte svarte 96 prosent at de lærer av det som andre formidler om sin sykdom på nettet, mens 93 prosent mener de får mental støtte av pasientinnholdet.

Undersøkelsen ble presentert på konferansen Medicine 2.0 i Toronto i Canada i september.

Kilde: Dagens Medisin