Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.comVis mer

Vet ikke at de har fastlege

Innvandrere bruker derfor legevakta de første fem-ti årene de er i Norge.

7 av 10 pasienter på legevakta er innvandrere.

Det viser en ny rapport, melder Dagens Medisin.

Les også: Mange utnytter legevakta

Polakker og ikke-vestlige

- De to største gruppene er polakker og ikke-vestlige innvandrere som har vært i Norge i en periode på mindre enn fem-ti år, sier Ursula Goth.

Goth, som er utdannet sykepleier og siviløkonom, har jobbet med en doktorgrad om innvandreres forhold til fastlegeordninga og legevakta.

Selv om innvandrere blir tildelt fastlege kort tid etter at de har kommet til landet, er det mange som ikke benytter ordninga.

Les også: Gå gratis til legen

- Helsevesenet har et ansvar

Blant ikke-vestlige innvandrere er manglende informasjon hovedgrunnen, tror Goth.

- Mange av dem vet ikke at de har en fastlege. De får ikke informasjon om fastlegeordninga på morsmålet sitt, forklarer hun til Dagens Medisin.

- Dette er gjerne en helt ny måte å tenke på for mange. De kommer fra land med et helsevesen som ofte følger en «ekspertmodell» – hvor legen er eksperten som gjør pasienten frisk ved hjelp av medisiner. Her i Norge har vi en dialogmodell – hvor pasient og lege samarbeider om å gjøre pasienten frisk, og hvor det også fokuseres på forebygging.

Dette er en tankegang som må læres, og helsevesenet har her et ansvar overfor innvandrerne, mener Goth.

Les også: Skrekkhistorier fra legekontoret

Forstår ikke hva som haster

En annen grunn til at mange ikke-vestlige innvandrere oppsøker legevakta, er at de ikke forstår hva som haster.

- Nordmenn og andre vestlige vet at du blir syk iblant og at det som oftest går over. Vi vet hva vi bør oppsøke lege for. Denne grunnleggende forståelsen mangler mange innvandrere. De oppsøker derfor legevakta mye raskere, og de har ofte ikke tålmodighet til å vente til de får time hos fastlegen.

Les også: Legesjekk på super´n

Trenger tolk

At det ikke finnes tolk på legevakta er et annet problem.

- Pasientene forstår ofte lite av hva som blir sagt. De skjønner gjerne ikke at de må fullføre antibiotikakuren selv om de føler seg bedre. Der de egentlig skulle ha blitt fulgt opp av fastlegen, kommer mange av dem istedenfor tilbake til legevakta dersom de har spørsmål.

For de fleste ikke-vestlige innvandrere tar det gjerne fem-ti år å tilpasse seg det norske helsesystemet.

- Man må ta et ansvar for å lære dem systemet. Det er svært viktig, fordi det tar store ressurser når de benytter seg av legevakta istedenfor, sier Goth.

Les også: Så lett dumper du fastlegen

Annerledes for polakker

Når det gjelder polske innvandrere er årsaksforholdene noe annerledes.

- EU-borgere må oppholde seg i Norge i over seks måneder for å få tildelt fastlege. Arbeidskontrakter i byggebransjen er imidlertid ofte på maksimum seks måneder av gangen, og så blir de fornyet. Dette har ført til at de ikke får fastlege og må gå til legevakta i stedet.

Ifølge Goth oppsøker polakker oftest skadelegevakta.

- Polske innvandrere har ofte en usunn livsstil og er derfor mer utsatt for skader. De jobber mye, har lange arbeidsøkter og muskelapparatet blir utslitt. Mange tror de bare skal være her en kort tid, men ender opp med å bli i årevis.

Les også: De elsker Norge

Også mange svensker

Goth understreker imidlertid at også svensker benytter seg av legevakta i stor grad.

- Den største innvandrergruppen i Norge er jo faktisk svensker. De bruker heller ikke fastlege, men har andre grunner for dette enn ikke-vestlige. Svensker og EU-borgere tenker gjerne at de snart skal hjem igjen, forklarer Goth.

Les også: Vi trenger svenskene.