Vet for lite om prevensjon

Norske kvinner har dårlig kunnskap om prevensjon, viser en ny undersøkelse.

Det står kanskje dårligere til med norske kvinners kunnskap om prevensjon enn man skulle tro. I en fersk undersøkelse utført av legemiddelfirmaet Organon svarte rundt 4000 norske sykepleiere på hvordan de opplever kvinners kunnskap om, og forhold til, prevensjon.

Hele seksti prosent av de spurte mente at kvinner i dag ikke har god nok kunnskap om prevensjon.

Ny forskning avslører at kvinner som bruker p-plaster dobler risikoen for å få blodpropp.

Rådfører seg med venner
Sykepleierne ble spurt om hvorfra de mener kvinner henter informasjon om prevensjon. 82 prosent av de spurte mente at informasjonen hovedsakelig går via venner, mens de øvrige hevdet at kvinnene søker informasjon fra internett og hos helsepersonell.

Når det gjelder valg av prevensjon peker seksti prosent av sykepleierne på brukervennlighet som det mest avgjørende, mens 11 prosent synes administrasjonsformen er viktigst.

P-ringen er for øvrig på god vei til å bli et like kjent og etablert prevensjonsmiddel som p-pillen.

Visste du forresten at tenåringsjenter får gratis prevensjon siden 1. mars?

 

Mozon, 09.03.2006