Vesta

Hos Vesta får du "BarneEkstra". Forsikringen kan tegnes fra barnet er 1 år og frem til det blir16 år. Gjelder til første forfall etter 20 års dagen, og har samme pris hele tiden.

Vesta anbefaler vanlig ulykkesforsirking for barnet fra det er nyfødt til 1 års dagen, det koster kr 27 pr dag.

BarneEkstra:

  • Den dekker inntil 1.200.000 kroner ved 100 prosent medisinsk invaliditet etter sykdom eller ulykke.
  • I tillegg dekker den inntil 90.000 kroner for årlig pleie og tilsyn,
  • Dagpenger etter sykehusopphold dekkes med kr 250 pr døgn etter den 14. dagen.
  • Inntil 140.000 kroner for støtte til tekniske hjelpemidler eller ombygging av bolig,
  • og inntil 90.000 kroner til behandlingsutgifter etter ulykke.
  • Dødsfallserstatning på kr 50.000 uansett årsak.

Også hos Vesta kommer utbetalinger fra BarneEkstra i tillegg til det den enkelte vil kunne få fra det offentlige.

BarneEkstra hos Vesta koster den nette sum av 65 kroner i måneden

Vesta på nett