Verdensmester i rente

Hvor lenge kan det rekordhøye norske rentenivået fortsette? Lenge, mener ekspertene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Hadde det blitt avholdt verdensmesterskap i høy rente, er det stor sannsynlighet for at Norge hadde fått en topplassering.

Verdensmester i rente

Med et rentespenn på mellom tre og fem prosent overfor våre viktigste handelspartnere, er det sikkert mange nordmenn som lurer på om det ikke snart er tid for en rentereduksjon.

Jule eller nyttårsgave?

- Vi forventer at Norges Bank vil senke renten med et halvt prosentpoeng i desember, sier sjeføkonom i DnB Markets, Øystein Dørum.

Sjeføkonom i Fokus Bank, Frank Gyllum, tror ikke på rentenedsettelse på denne siden av nyttår.

- Men vi forventer at renten vil bli satt ned et halvt prosentpoeng i første halvdel av 2002, sier han.

Ingen av ekspertene tror at det store rentespennet mellom Norge og utlandet vil blir redusert nevneverdig i nærmeste fremtid.

- Norge kommer ikke under et rentenivå på seks prosent i overskuelig fremtid, sier Øystein Dørum.

Rente på 2,5 prosent

Før terroren smalt i USA, var landet i fra før inne i en lavkonjunktur. Terrorkrisen i USA har bare forsterket denne utviklingen, og forleden dag satte The Federal Reserve ned styringsrenten til rekordlave 2,5 prosent.

Det er 4,5 prosentpoeng under den norske foliorenten.

Klikk på lenken øverst for å se hva Norges Banks styringsrente, foliorenten, heter i andre land.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Derfor er vi gjeldsslaver

Men hvorfor må norske gjeldsslaver må slave så mye mer enn for eksempel amerikanske eller danske gjeldsslaver?

- Den norske økonomien har mye mindre ledige ressurser enn de andre landene. Kapasitetsgrensen på arbeidsmarkedet er fullstendig sprengt, sier Frank Gyllum.

Dørum er enig i argumentasjonen for det enorme rentespennet, og viser til den rekordlave norske arbeidsløsheten.

- I Norge har vi en ledighetsprosent på om lag tre prosent. Andre land i Europa har en ledighet på om lag ni prosent. Det utgjør en kjempeforskjell, sier sjeføkonomen.

Samtidig som arbeidsmarkedet har nådd en kapasitetsgrense, har husholdningene i Norge fremdeles et høyt forbruk. Etterspørselen etter lån har også økt. Disse to tingene vil medføre en veldig høy inflasjon dersom Norges Bank ikke holder renten høy.

- Et annet aspekt som skiller Norge fra mange av landene i Europa, er vår unike situasjon med statsfinansene. De fleste land sliter med å ikke gå med underskudd, samtidig som Norge har et overskudd på 15 prosent av BNP. Dette skyldes i bunn og grunn oljeøkonomien, sier Øystein Dørum.

Han fremhever at Norges utfordring er å holde igjen veksten, mens land som for eksempel USA trenger å speede opp økonomien.

Du må jobbe mer

Skal norske låntakere slippe det høye rentenivået, er det ifølge ekspertene nødvendig å gjøre noe med tilbudssiden i økonomien.

- Skal renten ned, må vi gjøre noen strukturelle endringer. Arbeidsmarkedet må bli mer fleksibelt, for eksempel ved at det blir mulig å benytte seg av arbeidsinnvandring eller mer overtid, sier Frank Gyllum.

Sjeføkonomen i DnB Markets er enig.

- En vesentlig lavere rente kan oppnås ved at flere jobber, at vi får opp antall barnefødsler, at vi jobber lengre arbeidsdager, eller at produktiviteten på en eller annen vis økes, sier Dørum.

Noen snarvei finnes visst ikke.