Verdens største astmastudie

Den nye studien inkluderer pasienter i over 20 land inkludert Norge. I Norge deltar omtrent 120 sentra i studien. Av studiens 16900 pasienter, er 1100 norske. Studien avsluttes i mai 2001 og resultatene regner man med blir publiserert samme år.

Verdens største astmastudie kan skape mulighet for bedre behovsbehandling
Nasjonal hovedkoordinator Prof. Dr.Med. Leif Bjermer, Regionssykehuset i Trondheim

Den nye studien inkluderer pasienter i over 20 land inkludert Norge. I Norge deltar omtrent 120 sentra i studien. Av studiens 16900 pasienter, er 1100 norske. Studien avsluttes i mai 2001 og resultatene regner man med blir publiserert samme år.

Studien er en såkalt real-life eller autentisk studie, noe som innebærer at en bred gruppe av pasienter inkluderes. Dette er forskjellig fra mange andre kliniske studier som er basert på et mer selektivt utvalg. Det produktet som skal testes er, Oxis® Turbuhaler® som inneholder formoterol. Studien er døpt til RELIEF. (REal Life EFfectiveness of Oxis® Turbuhaler® as needed in asthmatic patients.

Denne høsten pågår den største astmastudien noensinne. Studien skal gi svar på om flere astmatikere, barn som voksne, kan anvende formoterol ved behov. Takket være at Oxis® virker raskt og lenge, kan den brukes som anfallsmedisin og forebyggende.
Denna kombinasjon av att både kunna vara anfallsmedisin og samtidig vara forebyggende gör sykdomen betraktlig lettare att hantera för mange astmapasientene , sier studiens koordinator Leif Bjermer.

Drøyt 200 000 av den norske befolkningen har astma. Astma er en kronisk inflammasjonsykdom - en betennelseslignende tilstand - i luftveiene. Sykdommen gjør slimhinnene svært følsomme for irritanter. og kan utløse krampe i muskulaturen i luftveiene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Astmamedisin deles inn i 2 hovedgrupper. Inhalasjonssteroider, motvirker og demper inflammasjonen og symptommedisiner, utvider luftrørene. De finnes to typer symptommedisiner, de langtidsvirkende og hurtigvirkende symptommedisiner - luftveisutvidere. De langtidsvirkende brukes i vedlikeholdsbehandling, hver dag og de hurtigvirkende med kort varighet, brukes ved behov, f. eks ved anstrengelse. I 30 år har behovsbehandlingen vært den samme, men nå har det kommet ett alternativ.

Målet med studien er å vise at astmatikere, barn og voksne, kan få bedre symptomatisk behandling, ved å inhalere formoterol, som har både rask effekt og lang virketid, etter behov. Dette er uavhengig av hvor alvorlig tilstanden er og hvilken annen behandling pasienten har. Dersom resultatet støtter denne teorien, skulle det innebære en forbedret livskvalitet for over 100 millioner astmapasienter over hele verden.

Vi håper at studien skal bekrefte at formoterol er minst like bra og mulig enda bedre til å lindre tilfeldige symptomer. Ved å bruke formoterol kan astmapasienten få lindring i minst 12 timer i stedet for 4-6 timer

Oxis® Turbuhaler®
Oxis® Turbuhaler® er idag godkjent som vedlikehold- og behovsmedisin. En studie, presentert i fjor, viste at Oxis® Turbuhaler® var mer effektiv ved behov enn andre symptommedisiner, f.eks Bricanyl®, for pasienter med moderat astma.

Vi håper vi kan vise at alle typer astmatikere kan bruke Oxis® Turbuhaler® som behovsmedisin. Oxis® Turbuhaler® gir dessuten mindre bivirkninger enn hurtigvirkende symptommedisiner.

Referanse: Tattersfield A, Løfdahl C-G, Postma DS, Ekstrøm T, Eivindson A et al
On demand treatment. Comparison of formoterol and terbutaline in moderate asthma.
Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: A636.
Se også Klinisk effekt og sikkerhet ved astma for referanser om sikkerhetsprofilen til Oxis®.
Oxis® Preparatomtale
Bricanyl® Preparatomtale

Mozon.no